Přestože spolu obě strany vyjednaly již detailní podmínky budoucího provozu a komunita založila spolek a těšila se na novou sezonu, letos se v sauně už nikdo neohřál. Nyní město prohlásilo, že budova není k pronájmu vhodná.

Půl milionu korun. Tolik chtěli saunaři do oprav investovat. Zástupci města předběžně přislíbili, že jim saunu pronajmou na pět let za sto tisíc korun ročně. Peníze, které by komunita investovala do přestavby, by si mohla od nájmu postupně odečítat. „Domluvili jsme se, že budovu zrekonstruujeme a upravíme tak, aby zapadala do parku Arnoldovy vily,” vysvětlil po jednáních s městem zástupce spolku Komunitní sauna Drobného, Jakub Kriš.

V říjnu loňského roku ale přišlo pro saunaře zklamání, o pronájem projevil zájem ještě někdo další. „Jde o jiné sdružení z okolí objektu. Ptali se na technický stav. Předpokládám, že jejich záměr je stejný, chtějí tam provozovat saunu,” vyjádřil se tehdy ředitel Muzea města Brna, které se o areál stará, Zbyněk Šolc. Přiznal tehdy, že je s druhým zájemcem v kontaktu.

Mezi lidmi z komunity kolem sauny to vzbudilo obavy, že v tehdy připravovaném nabídkovém řízení proti dalšímu zájemci o saunu neobstojí. „Jsme teď znevýhodnění, protože naše nabídka je veřejně známá. Pokud by se přihlásil někdo s komerčním záměrem, tak mu nebudeme moci konkurovat,” vyjádřil obavy Kriš. Město tehdy údajně pracovalo na podmínkách možného výběrového řízení.

Neprůchodná kanalizace

Další překážkou v obnově téměř padesát let staré sauny se loni na podzim stala neprůchodná kanalizace pod budovou. Potrubí začali řemeslníci pod taktovkou Muzea města Brna opravovat ještě před koncem loňského roku. Město se tehdy rozhodlo, že nabídkové řízení nejspíš vypíše až po kolaudaci opravené kanalizace.

Komunita saunařů mezitím čekala na to, až se bude moci pustit do nutných úprav. „Nabídkové řízení zatím neběží. Byli bychom tedy rádi, kdyby už začalo, protože nám jde o to, aby se nepřerušila návaznost. Už nyní kontinuita chybí, ale když budeme mít nějakou vidinu toho, že řízení brzy začne, pustíme se mezitím do oprav a bude to pro nás stravitelné,” popsala redaktorce Deníku v listopadu Šárka Svobodová ze spolku Komunitní sauna Drobného.

Zástupci města si nechali vypracovat stavebně-konstrukční posouzení objektu. „Výsledky jsou takové, že je budova ve velmi špatném technickém stavu. Kvůli tomu zde hrozí vysoké nebezpečí škody na zdraví či majetku. I vzhledem k tomu zastáváme názor, že budova není vhodná k pronájmu," sdělil v pondělí mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Předběžné náklady na nutné opravy jsou dle posudku více než osm milionů korun.

Saunaři už letošní sezonu dle svých slov vzdali. Na příští týden však chystají setkání všech členů, kde se domluví na společném stanovisku.

Město počítá s dalším jednáním. „Zatím nemáme od zástupců spolku zpětnou vazbu. Očekáváme však, že se uskuteční další společné jednání. Danou záležitostí se v blízké době bude zabývat i vedení města," uvedl mluvčí Poňuchálek.

Rekonstrukce zahrady Arnoldovy vily

Zahrada Arnoldovy vily, ve které se sauna nachází, se začala letos v dubnu rekonstruovat. „Práce skončí v zimě, zahrada se ale veřejnosti otevře zhruba za rok," sdělil ředitel Šolc. Osud budovy sauny je podle něj v rukách vedení města.

Sauna v zahradě Arnoldovy vily vznikla přeměnou původního objektu koníren rodiny Arnoldových. Existence budovy je dohledatelná na mapách už z roku 1906. V roce 1976 se při Akci Z dočkala modernizace a úprav pro provoz sauny. Později vyhořela, roku 1981 pak otevřela znovu. Komunita pravidelných saunařů čítá okolo 350 lidí. Mezi návštěvníky patří lidé z okolí i brněnské osobnosti z řad kultury nebo akademické sféry.

Sauna v Arnoldově vile - jak šel čas

Duben 2022

 • Saunaři protestují proti plánovanému zbourání budovy sauny
 • Město přistupuje na možnost ponechání budovy, pokud ji komunita opraví
 • Vzniká dohoda, že saunaři vloží do oprav půl milionu korun, tyto prostředky budou umořeny z pětiletého nájemného

Květen 2022

 • Saunaři se po dohodách s městem připravují na založení spolku, který bude novým provozovatelem sauny
 • Čekají na slíbenou nájemní smlouvu, už létě by chtěli začít s opravami

Říjen 2022

Listopad 2022

 • Saunaři přišli na jednání zastupitelstva města v ručnících a županech, žádají politickou podporu a vypsání nabídkového řízení
 • Při opravách Arnoldovy vily, v jejíž zahradě sauna sídlí, se ukázalo, že kanalizace pod ní je neprůchodná
 • Řemeslníci kanalizaci opravují
 • Město ověřuje technické, právní a časové podmínky možného nabídkového řízení, počkat s ním chce na kolaudaci nové kanalizace

Prosinec 2022

 • Město dle svých slov zvažuje, zda je vůbec možné s ohledem na technický stav budovy nabídkové řízení vypsat. Zároveň z právního hlediska prověřuje jeho podmínky

Duben 2023

 • Město na základě statického posudku rozhoduje, že budova sauny není vhodná k pronájmu
 • Komunita se chce dohodnout na společném stanovisku
 • Město do budoucna počítá s jednáním ohledně budoucnosti sauny