Takzvaný Pando, který roste na západě Spojených států v rezervaci Fishlake National Forest, na první pohled vypadá jako obyčejný les z topolů osikovitých. Pod zemí má ale všechny kořeny stromů propojené a jedná se tak o jeden velký organismus.

Celkovou váhu lesa odborníci odhadují na šest tisíc tun a zahrnuje více než sedmačtyřicet tisíc kořeny vzájemně propojených kmenů. „Pando se stal symbolem komplexního propojení. Konají se zde například setkání potomků původních obyvatel Ameriky, náboženských skupin a různých vyznání nebo svatby. Má vlastní poštovní známku a přitahuje zájemce z celého světa,“ popsal Jan Šebesta z Mendelovy univerzity. O věku lesa se odborníci dlouhodobě dohadují. Podle některých může mít až osmdesát tisíc let.

Šebesta se společně s dalšími vědci snaží v Utahu objasnit historii a vývoj lesa. „Působí v týmu Paula Rogerse, který se ekologií topolu osikovitého a lesem Pando zabývá řadu let,“ sdělil mluvčí Mendelovy univerzity Filip Vrána. 

Poznáváním organismu se vědci snaží zabránit jeho postupnému zmenšování, které podle nich způsobila pastva dobytka a nevhodné zásahy ze strany lidí. „Znalost historie, rozšíření a ekologie klonu Pando by mohla napomoci k efektivní ochraně a obnově tohoto unikátního organismu,“ vysvětlil Šebesta. 

Les se podle něj už dále nerozšiřuje a není schopný se sám efektivně obnovovat. „Jeho rozloha a počty kmenů se stále zmenšují, v poslední době ovšem zvýšenou rychlostí,“ dodal. 


KAMILA LORENZOVÁ