Přibližně pětinu porodů vedly porodní asistentky. „Lékaři v takovém případě poskytují pomoc až při výskytu zvýšeného rizika. Našim cílem je podíl porodů vedených asistentkami zvýšit na polovinu,“ nastínil přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Vít Weinberger.

V nemocnici postupně ubývá císařských řezů rizikových pro matku i dítě. V loňském roce brněnští lékaři tímto způsobem provedli každý pátý porod.

Víc než jedno dítě se loni v kraji narodilo ve 159 případech. Při takzvaných vícečetných porodech přivedly matky na svět 319 dětí, naprostou většinu z nich tvořila dvojčata. „Jedná se o výrazný pokles. Počet se snažíme snižovat, protože taková těhotenství způsobují množství komplikací. Hlavní rizikem je u nich předčasný porod,“ podotkl vedoucí lékař perinatologického centra kliniky Petr Janků.

Porodnice Fakultní nemocnice Brno je nyní rozdělena do dvou pracovišť. Kromě zařízení v Bohunicích provádí lékaři porody také na Obilním trhu.