Kromě běžných věcí tam zanesou třeba i nepotřebné pneumatiky, elektrozařízení nebo použitý kuchyňský olej. Součástí dvoru budou i centra ReUse a ReNab, kam odevzdají funkční zařízení a vybavení domácnosti. „Předpokládáme, že středisko pomůže ročně vytřídit téměř tisíc tun nepotřebného odpadu od Brňanů,“ sdělil primátorčin náměstek Petr Hladík.

Dvůr vyrostl na zarůstající ploše s náletovými dřevinami nedaleko současného střediska, které vzniklo před lety pouze jako provizorní. „V bezprostředním okolí jsme vysadili čtyřiatřicet nových stromů, hlavně javory, duby, lípy a jilmy. Oplocení necháme obrůst popínavými rostlinami,“ řekl předseda představenstva městské firmy Sako Brno, která střediska provozuje, Filip Leder.

Dělníci pokročili při projektu Tramvaj Plotní. Přibyly přechody pro chodce.
Posun v Plotní: přibyly přechody pro chodce, tramvaje začnou jezdit v červenci

Stávající dvůr v Sochorově doslouží o víkendu, v neděli se jeho kontejnery přemístí do nového. Náklady na vybudování nového střediska dosáhly 8,3 milionů korun, pětaosmdesát procent pokryly evropské dotace.

V červnu otevře nový dvůr i v Židenicích, kam se vrátí zhruba po deseti letech. Konkrétně v Lazaretní ulici. Bude o třetinu menší než ten v Sochorově, který má manipulační plochu 1 600 metrů čtverečních. „Dosud jsme museli jezdit hlavně do střediska v ulici Josefy Faimonové v Líšni, protože v sousedních Maloměřicích sběrný dvůr také nemají,“ zmínil židenický místostarosta Petr Kunc.