Dřív tam dělníci vyráběli světla. Prostor mezi ulicemi Rybářská a Poříčí na Starém Brně je brownfieldem po někdejší továrně. Soukromý investor plánuje budovy zbourat, aby na jejich místě postavil trojici domů zahrnující přes 350 bytů a dalších jednotek a vytvořil zelený vnitroblok. Před začátkem výstavby bytového komplexu s názvem Rybářka musí přesadit zhruba padesátiletý dub za asi víc než milion korun.

Budovy poslouží hlavně pro bydlení, bude v nich také několik obchodních jednotek. „Nové domy mají nabídnout pestrou skladbu bytů pro nejrůznější zájemce. Nechceme stavět ubytovny plné jednopokojových bytů pro investory, ale vhodnou skladbu bytů pro rodinné bydlení i pronájmy," řekl ředitel společnosti Impera styl František Šudřich.

Obnova areálu má prostor otevřít lidem. Vnitroblok mezi budovami bude průchozí, se zelení a pobytovými zónami. Na rohu Rybářské vznikne malé náměstí, které svou koncepcí naváže na sousední park u Letohrádku Mitrovských. Odborníci tam přesadí dub rostoucí momentálně na parcele dotčené stavbou. Jeho přesunutí na náklady investora požadují zástupci města. „Investice do přesazení dubu bude vysoká, pravděpodobně víc než milion korun. Raději bychom za tyto peníze vysadili desítky až stovky nových stromů, ale chápeme, že vzrostlý strom má svou nespornou hodnotu," poznamenal Šudřich.

Bytový komplex Rybářka
Vznikne na místě brownfieldu mezi ulicemi Rybářská a Poříčí na Starém Brně.
Investorem je brněnská společnost Impera line, která spadá pod firmu Impera styl.
Vyrůst má trojice budov určená hlavně pro bydlení, zahrne přes 350 bytů a dalších jednotek.
Mezi domy vznikne vnitroblok se zelení a pobytovými zónami.
Součástí investice je přesazení zhruba padesátiletého dubu za asi víc než milion korun.
Záměr je momentálně ve fázi projekční přípravy a vyřizování potřebných povolení.
Ze strany města míří požadavky na přesazení dubu, pokrytí střech zelení nebo uzavření smlouvy o spolupráci.

Ve vnitrobloku vznikne obslužná silnice. „Okolo ní se vysadí nové stromořadí. Ploché střechy u objektů pokryje vzrostlá zeleň," zmínil městský radní pro dopravu Filip Chvátal. Investor v projektu počítá se zachytáváním dešťové vody, jež se vsákne do okolní zeleně. V současnosti všechna odtéká do kanalizace.

Brněnští radní se nedávno zabývali projektovou dokumentací ke dvěma budovám projektu s názvem C1 a C2. První osmipatrová počítá s jednatřiceti byty i kancelářemi či komerčními prostory. Druhá s devíti podlažními obsahuje osmašedesát studií a čtyřiašedesát bytů o různých dispozicích.

„Požadujeme po investorovi, aby s městem před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvy o spolupráci vyplývající ze Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury města, které vyřeší záruky na vybudování, budoucí vlastnictví a správu veřejných prostranství, tedy ploch chodníků, komunikace, venkovního parkoviště nebo zeleně," informoval mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Kromě uzavření smlouvy a přesazení dubu žádají zástupci města po investorovi také zajištění toho, aby v záměru dodatečně nevznikla potřeba vybudovat nová opatření hluku. Developer s podmínkami kladenými Brnem souhlasí i kvůli tomu, že vzešly ze vzájemných jednání. „Je pochopitelně i naším cílem, aby se okolí budoucích domů proměnilo v přívětivou oblast. Jsme proto rádi, že můžeme konkrétní podobu nových veřejných ploch konzultovat s kanceláří městského architekta," komentoval Šudřich.

Záměr je v současnosti ve fázi projekční přípravy a vyřizování potřebných povolení. Na konci roku plánuje investor přesazení stromu. „Výstavba může začít zhruba za rok. Provedeme ji v několika etapách po dobu dvou až tří let," nastínil Šudřich. Ještě předtím musí dojít k demolicím stávajících objektů. Dělníci je zřejmě zbourají těšně před zahájením stavby.