Zástupci ministerstva kultury už několik měsíců čekají na stanovisko politických představitelů města k podobě nových památkových zón.

Na té se sice loni v srpnu po dvou letech kompromisování návrhů shodly všechny dotčené strany, podle mluvčí ministerstva Petry Hrušové ale Kancelář architekta města Brna a zástupci Brna ale od dohody letos v únoru ustoupili. „Je minimálně logické a slušné, aby, jakožto účastníci a spolupořadatelé několik let trvajících odborných jednání týkajících se budoucích městských památkových zón v Brně, za toto své rozhodnutí převzali oficiální politickou odpovědnost a ministerstvu sdělili jasné stanovisko a aktuální postoj k věci,“ uvedla Hrušová. Bez stanoviska podle ní nelze říct, kdy ministerstvo zahájí vyhlašování zóny.

Podle náměstka primátorky Tomáše Koláčného je nyní věcí ministerstva, aby zahájilo řízení o vyhlášení zóny. „Město není dotčeným orgánem. Jsme účastníkem řízení jako jakýkoliv jiný vlastník, ministerstvo kultury není ničím vázáno a nemusí na nás čekat,“ řekl Koláčný s tím, že doufá v brzký start řízení.

Zahájení kroků k vyhlašování zóny očekávají i památkáři z brněnské pobočky Národního památkového ústavu. „V procesu bude nadále možné oficiálně uplatňovat připomínky, čehož mohou využít Brno-střed a Královo Pole,“ sdělil ředitel ústavu Zdeněk Vácha.

Právě zástupci některých městských částí, na kterých má zóna platit, se už dříve vyslovili proti plánu z loňského srpna. S návrhem stále nesouhlasí. „Většina navrženého území nemá charakter památkové zóny podle památkového zákona. Pro vlastníky a uživatele budov by vznikla nepřiměřená byrokratická zátěž,“ zdůvodnil starosta Brna-středu Vojtěch Mencl.

V návrhu z loňského léta má památková zóna čtyři různé stupně ochrany A – D s tím, že v zóně A je ochrana nejpřísnější. V návrhu Brna-středu by původně navrženou spojitou zónu měly nahradit sedm dílčích památkových zón.

Podporu památkovým zónám v Brně vyslovila nedávno i jihomoravští radní. „Ze strany kraje se jedná o akt ideové podpory politické reprezentace kraje tomuto projektu, který může v budoucnu pomoct lepší ochraně architektonického dědictví Brna a tím i Jihomoravského kraje,“ uvedla za tiskové středisko Jihomoravského kraje Alena Knotková.

To vítá i památkář Vácha. „Je to významná podpora, formálně to posiluje pozici zastánců zóny v její navržené podobě. Pro ministerstvo to je hlas, který nemůže být pominut,“ sdělil.