V Bělči a Křeptově je nedostatek vody způsobený závislostí obce na vlastních vodních zdrojích. „Nejsou tam hlubinné vrty ale spíš povrchové studny, které jsou závislé na klimatických podmínkách. V případech, kdy je enormní sucho, tyto zdroje jako první vysychají," vysvětlil manažer Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko Jan Moronga.

K tomu došlo už v létě, s pokračováním i během podzimu, kdy bylo srážek málo. I průběh zimy je mírnější. Podle Morongy není dost sněhu, který by tvořil zásobu na jaro. Obyvatelé Bělče a Křeptova se ale nemusí bát, že by neměli dost vody pro běžnou spotřebu. „Když není, tak ji dovážíme pomocí cisteren," dodal Moronga.

Řešení nabízí hlubinný vrt v Křeptově, ze kterého by obec mohla vodu čerpat. Nutností je však vybudování nového vodojemu, na který by se tento vrt mohl připojit.

Vedení Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko chce zároveň s touto stavbou také propojit obě vodovodní sítě Křeptova i Běleče, čímž vodu z nového vodojemu dostane do obou částí. „Navíc bude potřeba také opravit vodovodní řád v Běleči. Záleží na financích, budeme se pokoušet získat dotace a pokud se nám to podaří, příští rok bychom chtěli mít vodojem i vrt hotové," řekl Moronga. Cenu staveb a rekonstrukcí odhaduje na padesát milionů korun.

Spotřeba pitné vody je v obci Běleč a místní části Křeptov omezená na sto litrů na osobu na den. Podle starostky si místní nestěžují. „Lidé vyhlášku téměř nevnímají, zvláště teď v zimě, kdy se nezalévají zahrady a nenapouští bazény. Navíc jsou u nás na užitkovou vodu studny," popsala starostka Beleče a místní části Křeptova Dana Trtílková. Obecní kluziště si prý napouští z potoka.

Přestože omezení odběru pitné vody v zimě vzbuzuje zvýšenou pozornost, podle mluvčí Vodárenské akciové společnosti Ivy Librové nejde o nic mimořádného. „Situace s omezeními obecné povahy platí ve většině zmíněných obcí od roku 2018. Jde o to, že mají mělké zdroje, které nemají dostatečnou kapacitu," sdělila Librová.

Takových obcí ale ubývá. „Nemůžeme nepřetržitě navážet vodu do vodojemu, je to drahé. Musíme ve spolupráci s obcemi a vlastníky pozemků hledat řešení," popsala Librová. Například v Okrouhlé, ve Velké Roudce či ve Vohančicích vytvořili nový vrt nebo se napojili na skupinový vodovod, čímž v nich problém s nedostatkem vody vymizel.

Nový vrt před několika leta vybudovali také ve Štěchově na Blansku. Předtím tam odebírali vodu jen z prameniště v lese, to ale začalo vysychat poté, co se část lesa vytěžila. „Zjistili jsme, že nový vrt není tak vydatný a voda v něm není zcela kvalitní," řekla starostka Štěchova Věra Knotková. I pro obyvatele Štěchova tedy stále platí omezení v odběru pitné vody. Naději zatím vidí v postupné obnově lesního porostu, ta ale potrvá až deset let.

Kromě Běleče a místní část Křeptov na Brněnsku se zimní omezení týkají také Skrchova, Sulíkova, Kladorub, Dlouhé Lhoty, Uhřic, Rozsíček, Vřesic, Lysic a zmíněného Štěchova na Blanensku.