Až den před vypršením současné nájemní smlouvy na Nemocnici Milosrdných bratří podepsali novou. Prodloužení je znovu o pouhý měsíc, tentokrát do konce května. Nedlouho před koncem měsíce se na tom dohodli představitelé řádu a Brna. Milosrdní bratři dlouhodobě usilují o převzetí nemocnice, ve snaze jsou zatím neúspěšní.

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně.
Nejistota okolo Nemocnice Milosrdných bratří: Brno nespolupracuje, tvrdí převor

Nemocnice Milosrdných bratří

* Personál ročně ošetří přes 30 tisíc lidí.
* Hospitalizují v ní zhruba 10 tisíc pacientů.
* Za rok se tam narodí okolo 2 tisíc dětí.
* Na 20 let zněla nájemní smlouva mezi Brnem a řádem z roku 1998.
* Naposledy ji prodloužili o jediný měsíc, do konce května.
* Jedná se už o osmé prodloužení kontraktu.

Pro prodloužení smlouvy si stanovili hlavně podmínku nacenění majetku patřícího v nemocnici městu. „V průběhu května zkontrolujeme plnění tohoto závazku, zda a jak na něm pracují. Pokud by jej dávali dohromady, jsme ochotní se případně bavit o prodloužení smlouvy na delší dobu, maximálně ale v řádu měsíců," řekl převor Martin Richard Macek.

V opačném případě může být po vypršení prodloužené smlouvy nemocnice v ohrožení. „Pokud se nehneme z místa, budeme vážně zvažovat, zda smlouvu prodloužit. V takovém případě je totiž otázkou, jestli chtějí nemocnici mít. Vždyť novou smlouvu jsme podepsali až v pátek, den před vypršením té platné do konce dubna," zdůraznil Macek.

Primátorčin náměstek pro zdravotnictví Petr Hladík reagoval, že naceněním majetku už odborníka pověřil. „Převor ví, že jsem to zadal, zná také termín, do kdy bude nacenění hotové. Jedná se o polovinu července," upřesnil.

Prodloužení smlouvy o jediný měsíc považuje Hladík za špatné řešení, které vnáší nejistotu hlavně mezi personál. „Nerozumím tomu znervózňování zaměstnanců, pacientů a Brňanů. Řád si vyžádal podklady, které jsme mu obratem poslali. Zároveň jsem požádal o smlouvu na delší dobu, která poskytne určitou míru jistoty," uvedl Hladík.

V důsledku snahy řádu o převzetí nemocnice zaznívají opakovaně obavy z možných dopadů na zaměstnance a pacienty. „Nejvíc mě trápí, že současná situace vnáší velkou nervozitu mezi personál. Měl přijít nový primář chirurgie, ale řekl nám, že do této nestability nenastoupí, i když už jsme byli na všem domluvení," popsal nedávno ředitel nemocnice Pavel Piler.

Stejný rozsah péče

Představitelé města usilují o co nejdelší nájemní smlouvu, ideálně na dobu neurčitou. Jejich cílem je zajistit provoz zařízení v rozsahu a kvalitě, jak funguje dnes. Bratři ale ujišťují, že i jejich plán je stejný. Pacienti by podle nich změnu provozovatele nijak nepocítili, stejně jako zaměstnanci, kteří akorát přejdou pod řád.

Milosrdní bratři po městu požadují, aby jasně deklarovalo spolupráci na převodu nemocnice pod řád. Na svém rozhodnutí trvají i nadále, přijali jej už v předloňském roce.

Městští radní na začátku dubna deklaraci záměru, že zařízení patřící Brnu převezme řád, jednomyslně schválili. Zastupitelé ji ale poté neodsouhlasili. Místo toho vzali na vědomí, že má řád zájem o provozování zařízení. Pověřili také radní svolat kulaté stoly k dalšímu postupu. První z pěti připravených se uskutečnil v úterý, a to na téma brněnské zdravotnictví v datech. Další se bude první květnové úterý týkat právních aspektů převodu nemocnice.

Nemocnice Milosrdných bratří.
Jistota pro nemocnici, ale jen na měsíc: milosrdní prodloužili Brnu pronájem

Nemocnici provozuje město od roku 1998, kdy začal platit dvacetiletý kontrakt uzavřený mezi Brnem a řádem. Od jeho vypršení v roce 2018 se v případě květnového prodloužení jedná už o osmé v řadě. Podobně jako dubnové je na nejkratší dobu. Za pronájem areálu platí Brno řádu symbolický stokorunový poplatek. Výměnou za to město vložilo do oprav v nemocnici stovky milionů.

Do situace v jistém ohledu vnáší komplikace skutečnost, že v nemocničním areálu panují složité majetkoprávní poměry. Domy ani pozemky totiž nemají jednoho majitele. Hlavní a správní budova v Polní ulici patří řádu, zatímco pavilon akutní medicíny, léčebna dlouhodobě nemocných, objekty rehabilitace a stravovacího provozu jsou města. S výjimkou pavilonu, který se nachází na parcele řádu, přitom ostatní tři budovy stojí na pozemcích státu.