Potřebné peníze využijí zástupci nemocnice z rezervního fondu, přiznali však, že by se z dlouhodobého hlediska jednalo o problém.

Důvodem neposkytnutí příspěvku jsou vyšší platby pojišťoven, než Nemocnice Milosrdných bratří původně za předminulý rok předpokládala. Proto špitál následně stejný rok zakončil hospodářsky v kladných číslech a přebytek zůstal v rezervním fondu pro letošní rok.

„Rozpočet města na minulý rok se tvořil v polovině roku předloňského, kdy ještě nebylo zřejmé, s jakým hospodářským výsledkem Nemocnice Milosrdných bratří účetní rok 2022 uzavře. Nemocnice v minulých letech opakovaně potřebovala na svůj provoz příspěvek zřizovatele, tedy města Brna. Proto jí byl v minulém roce opět poskytnut,“ vysvětlila postup a důvody jednání brněnská zastupitelka Dagmar Seidlová, která se zaměřuje na oblast zdravotnictví.

Finanční přebytek špitálu pro letošní rok současně převyšuje částku, kterou město v minulém roce nemocnici z rozpočtu poskytlo. Seidlová proto upozornila, že by bylo krajně nehospodárné poskytovat peníze tam, kde nejsou potřeba.

Částka zůstane v odboru zdraví

„Pokud by nastal jakýkoli provozní problém, je vedení města připravené situaci řešit. Částka, se kterou se původně v rozpočtu počítalo pro Nemocnici Milosrdných bratří, zůstala odboru zdraví pro zdravotnictví a bude využitá. Chtěla bych zdůraznit, že s tímto postupem byl ředitel nemocnice, pan Piler, osobně seznámen a s navrhovaným rozpočtem souhlasil,“ podotkla Seidlová.

Ačkoli vedení nemocnice z rozhodnutí radost dle svých slov nemá, rozhodnutí akceptovali. Zástupci špitálu však ujistili, že na kvalitu péče nebude mít rozhodnutí žádný vliv. „S největší pravděpodobností budeme pro letošní rok omezit náklady na opravy a údržbu areálu nemocnice,“ připustila mluvčí Nemocnice Milosrdných bratří Andrea Šromová.

Zároveň dodala, že by dlouhodobější neposkytování příspěvků na provoz ze strany města mohlo mít pro nemocnici výrazné důsledky. „V případě nedostatku peněz však město přislíbilo případný finanční nedostatek saturovat,“ ujistila Šromová.

Nedořešená navíc nadále zůstává otázka převodu špitálu zpět pod správu konventu. Po letitých tahanicích se v uplynulém roce členům Hospitálského řádu sv. Jana z Boha povedlo dohodnout s představiteli města o převodu zpět pod křídla řádu, hotový měl být do konce loňského roku. Kvůli právní náročnosti se ale převod znovu zdržel.

Nemocnici převezme řád

S dokončením všech kroků počítá brněnská zastupitelka Dagmar Seidlová, která má v gesci zdravotnictví, v letošním roce. „Musíme si uvědomit, že se jedná o komplikovanou věc a nelze ji uspěchat. Co se týká záležitostí, které řeší otázky týkající se převodu nemocnice na konvent v oblasti zdravotní péče v současném rozsahu, právní kontinuity, záruky pokračování pracovně právních vztahů a stejně tak smluvních vztahů s pojišťovnami, máme již postup vyjasněný. Nyní se zabýváme otázkou dotačních titulů,“ vyjmenovala Seidlová.

Potvrdila také, že si zdravotnické zařízení velikosti Nemocnice Milosrdných bratří pozornost města zaslouží i poté, co ji převezme řád. „V současné chvíli je velmi předčasné hovořit o tom, jaká bude konkrétní forma spolupráce s předpokládaným budoucím zřizovatelem. Nicméně je zcela jisté, že tak významné zdravotnické zařízení si pozornost vedení Brna zaslouží i v budoucnu,“ dodala Seidlová.

Chřipka, nachlazení - ilustrační foto.
Nemocnost na jihu Moravy vzrostla. Nejrychleji v Brně a na Břeclavsku

Po téměř šestileté tahanici mezi městem a konventem se tak zřejmě jednání chýlí ke konci. Spor se mezi oběma stranami táhne od roku 2018, kdy městu vypršela dvacetiletá smlouva o provozování nemocnice. Od té doby Milosrdní zástupcům města prodlužovali nájemní smlouvu vždy na velmi krátkou dobu, společnou řeč se jim povedlo najít teprve s novým vedením města po předloňských komunálních volbách.

Zlepšení komunikace mezi oběma stranami potvrdil dříve také převod hospitálského řádu Martin Richard Macek. „Diskuse je nyní mnohem konstruktivnější. To mi dříve velmi chybělo. Vedeme intenzivní jednání s paní primátorkou Vaňkovou i doktorkou Seidlovou. Myslím, že na převzetí nemocnice řádem panuje oboustranná shoda. S převzetím se ale pojí řada právních povinností, které nejdříve musíme splnit,“ poznamenal před časem Macek.

Historický vývoj v Nemocnici Milosrdných bratří

  • 1747: Založil ji moravský hrabě Leopold z Dietrichštejna.
  • 1865-1875: Zařízení bylo součástí Zemské nemocnice.
  • 1944: Objekt nemocnice byl silně poničen leteckými nálety.
  • 1948: Budovy nemocnice a kláštera byly zestátněny.
  • 1984-1986: V bývalé zahradě vznikla léčebna dlouhodobě nemocných.
  • 1989: Řád milosrdných bratří začal znovu naplno fungovat.
  • 1998: Brno a řád uzavřeli dvacetiletou nájemní smlouvu.
  • 2020: V listopadu řád potvrdil zájem převzít nemocnici.
  • 2023: Obě strany potvrdily shodu nalézt společné řešení.
  • 2024: Předpokládané převzetí nemocnice zpět konventem.