Soutěž vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji, odborná porota letos vybírala z celkem sedmatřiceti staveb v sedmi kategoriích. „Jednou z nich bylo Centrum komplexní psychiatrické péče v areálu Fakultní nemocnice Brno. Cílem rekonstrukce Psychiatrické kliniky je zvýšení kvality péče, zkvalitnění, zjednodušení a zefektivnění diagnostického procesu u nemocných s nejzávažnějšími onemocněními s vysokou incidencí v populaci,“ uvedla mluvčí zdravotnického zařízení Veronika Plachá

Náklady na rekonstrukci bohunické psychiatrie se vyšplhaly nad půl miliardy korun. Stavba začala v dubnu 2019 a skočila v prosinci roku 2021.