Přihlášky musí zájemci odeslat do sedmého listopadu. Od pátého prosince je čekají přijímací zkoušky. „Na bakalářském stupni nabízíme tři studijní programy, z toho jeden bude v anglickém jazyce. V navazujícím magisterském studiu otevíráme pět programů, z toho dva anglické," uvedla Jitka Vanýsková z fakulty. Do školních lavic Mendelovy univerzity od února může nastoupit až 190 bakalářských studentů.

Podobnou možnost zatím žádná z brněnských univerzit studentům nedává. „V magisterském studiu nabízíme pravidelně dvě možnosti, kdy nastoupit. U bakalářského ale vypisujeme přijímačky v jiný než jarní termín jen výjimečně," potvrdila mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.

Provozně ekonomickou fakultu si zájemci o studium mohou prohlédnout v pátek. Den otevřených dveří ve škole začne ve čtyři hodin odpoledne.