Předání tak letos chyběla obvyklá slavnostní atmosféra. Navzdory doporučení ministerstva školství většina škol v kraji zůstala u známek.

„Zájem o slovní hodnocení žáků byl ze strany jejich rodičů minimální. Zažádalo jich o něj zhruba dvacet, a ti ho dostanou. Ostatní děti jsme oznámkovali tradičně,“ uvedla ředitelka brněnské základní školy v Merhautově ulici Jana Foltýnová.

Toto pololetí se museli učitelé i žáci popasovat s distanční výukou. I proto byla řada kantorů při hodnocení mírnější než v jiných letech.