„Letošní téma Památky pro všechny v nás evokovalo dvě dramaturgické linky. Za prvé jsme chtěli památky zpřístupnit všem lidem, tedy i těm, kterým to komplikuje tělesný handicap. Za druhé jsme si uvědomili, že mnohé památkové budovy jsou opravdu pro všechny. My všichni je běžně navštěvujeme bez toho, abychom znali jejich historickou hodnotu,” nastínila ředitelka brněnského turistického informačního centra Jana Janulíková.

Zvědavci tak zavítají třeba do někdejší První moravské spořitelny na Jánské ulici, kde dnes sídlí Česká spořitelna, do Krajského úřadu nebo Národního památkového ústavu. „Dozví se, kde se nachází v Brně jizba architekta Jurkoviče. Objeví taje Paláce Morava nebo prozkoumají zaměstnanecké zázemí bývalého obchodního domu Prior," pozvala mluvčí centra Hana Novosadová.

Lidé na invalidním vozíku si vychutnají prohlídku Masarykovy čtvrti, nevidomým průvodci zprostředkují interiér vily Stiassni. „Bude klást pozornost na materiály a zajímavé prvky vnitřního vybavení slavné vily, výklad doplní pohnuté osudy židovské rodiny majitelů. Dramaturgická linka je doplněná také přednáškou o historii organizací brněnských neslyšících, která sahá až do 19. století," doplnila mluvčí.