Důvodem je kritika sbírky, jejíž výtěžek jde na podporu činnosti neziskové organizace Lékaři bez hranic. „Děti přišly domů, že mají do kasičky do školy přinést peníze. Jsem ráda, že se o věcech dozvídají víc do hloubky, ale vybírání peněz od dětí, které z toho ještě nemají moc rozum?“ reagovala na sociálních sítích matka žáků školy Eva Strnadová.

Sbírka byla podle ředitele školy Zdeňka Černoška dobrovolná a anonymní. V projektu se žáci dozvěděli informace o problémech s onemocněním ebola v Demokratické republice Kongo. „S povolením Lékařů bez hranic jsme pouze u tématu využili jejich materiály. Nikdo z organizace ve škole žádnou přednášku neměl,“ upřesnil ředitel.

Bystrčtí radní v reakci na ohlasy k projektu a na návrh starosty městské části Tomáše Kratochvíla přesto vydali nesouhlasné stanovisko s působením politických neziskových organizací na školách. „Obrátilo se na mě přes třicet rodičů, kteří byli situací znepokojení. Reagovali jsme usnesením, které kopíruje platný školský zákon,“ poznamenal Kratochvíl.

Podle něj to neznamená, že chtějí z radnice zasahovat do učebního plánu škol. „Rozhodnutí o stylu výuky je na jejich ředitelích,“ zdůraznil Kratochvíl.

Někteří rodiče se ovšem školy i organizace zastali. Její zástupci nevoli nerozumějí. „Nechápeme, co je na záchraně životů v krizových oblastech kontroverzního. Poskytujeme lékařskou péči tam, kde není. Sbírky na podporu naší činnosti ale na školách nikdy nepořádáme. Vždy se jedná o iniciativu škol,“ komentoval Tomáš Bendl z Lékařů bez hranic.

Podle politologa Michala Pinka je usnesení bystrckých radních pravděpodobně motivováno tlakem veřejného mínění nebo členské základny sociální demokracie. „Pozoruhodné na tom je, že tyto kroky potvrzují posun sociální demokracie a jejího brněnského předsedy směrem k apolitickému názoru mladé generace, který je častěji spojen s nedemokratickým režimem," poznamenal Pink.