Smyslem je připomenout práci technických odborníků, kteří se zasloužili o pokrok lidstva a jejichž jména zůstávají i přes jejich nesporný přínos pro lidský život v anonymitě. „Při tvorbě busty jsem se inspiroval představou, že jednotlivé myšlenky, které vytvářejí výsledné technické řešení, musí na sebe navazovat stejně, jako do sebe zapadající zuby mechanického soukolí," přiblížil sochu Dušan Váňa.

Busta se nachází ve vstupní hale hlavní budovy na začátku prohlídkových tras muzea. Doplňuje busty význačných osobností vědy a techniky jakými jsou Viktor Kaplan nebo Karel Klíč.