Úředníci zkontrolovali veškeré dokumenty přiložené k žádosti o dotaci na halu. Záměr má úspěšně za sebou také odborné posouzení externího znalce ohledně podmínek týkajících se efektivity, hospodárnosti a účelnosti.

„Projekt je velmi dobře připravený a prošel veškerými kontrolami, které jsou potřeba k získání dotace. Nyní už pouze čekáme, až město vybere zhotovitele a dodá harmonogram stavby včetně vysoutěžených cen,“ uvedl mluvčí agentury Jakub Večerka. Až poté mohou představitelé organizace podle dotačních podmínek rozhodnout mohou o celkové výši dotace pro arénu. Dohromady ve výzvě organizace rozděluje devět set milionů.

Zástupci města usilovali o třistamilionovou dotaci také pro atletickou halu. V této žádosti museli doplnit potřebné podklady a odstranit vady. Finální rozhodnutí v jejím případě dosud nepadlo.

Tři sta milionů od agentury v případě multifunkční haly znamená pokrytí necelé desetiny předpokládaných nákladů. Celkově totiž činí čtyři miliardy bez daně. Na posledním jednání městští radní rozhodli, že si na výstavbu půjčí zhruba jednu miliardu od soukromé banky. „Mohli jsme jít cestou půjčky od Národního rozvojového fondu, ale získali jsme nabídky komerčních bank, které byly pro město výhodnější než nabídka fondu," vysvětlila primátorka Markéta Vaňková.

Brno má od loňského srpna schválený miliardový úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Nejméně dvěma sty miliony přispěje Jihomoravský kraj. Podle Vaňkové zbývající částku na stavbu haly, kterou se nepodaří získat z cizích zdrojů, uhradí z rozpočtu města.

Nová aréna poskytne nejmodernější zázemí pro pořádání sportovních, kulturních a kongresových akcí. Kapacita haly bude až 13 300 míst, nabídne 1 300 parkovacích míst pod arénou a hlavně v jejím okolí. Aréna se stane domovským stánkem hokejové Komety.