Podle restaurátorů nejde o fresku, tedy malbu do vlhké omítky, ale zřejmě o temperu. Práci na její obnově zahájili odborníci na konci léta. "V restaurování se pokračuje. Do zahájení sezóny v červnu v červenci by to mělo být součástí prohlídkové trasy," uvedla za kroměřížskou pobočku Národního památkového ústavu, pod jehož gesci Veveří spadá, Dagmar Šnajdarová.

Malba zachycuje drobné lidské postavy v pastýřských a venkovských krajinných výjevech. "Tyto výjevy jsou členěny iluzivními rámy, zdobenými rokajemi. Malba je dochována i v obou okosených okenních špaletách. Všechny dochované plochy jsou značně narušeny hustým pekováním," popsali zástupci památkového ústavu na stránkách.

Malbu na všech stěnách místnosti 211 ukázal už v roce 1978 částečný odkryv omítky v roce, podle odborníků je malba unikátní. Kvůli tomu, že v době objevení nebyly malby zajištěné, rychleji degradovali.

Podrobnější průzkum provedl v roce 2007 restaurátor a malíř David Zeman, později v roce 2019 pak průzkum rozříšila restaurátorka Lucie Bartůňková. "Její práce potvrdila dochování maleb na téměř všech stěnách místnosti včetně dnes již zazděného průchodu do vedlejších prostor. Vyzkoušela i možnosti samotného restaurování. To se ukázalo jako možné i přes to, že odstranění horních nátěrů překrývajících malbu je velmi pracné a náročné," uvedli zástupci ústavu.