Vlastníci domů, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se na území památkové zóny, nyní musí žádat o povolení k případným stavebním úpravám. „V případě, že by nebylo přikročeno k prohlášení území za památkovou zónu, mohlo by dojít k zániku památkových hodnot území v důsledku nevhodných stavebních záměru," vysvětluje v dokumentu ministerstvo.

Podle rezortu jde o mimořádně hodnotné území s výraznými architektonickými hodnotami. „Z hlediska urbanismu a architektury jde o jedno z nejhodnotnějších území v měřítku celé střední Evropy. Je zhmotněním novodobého vývoje a postavení Brna jako předního průmyslového centra a někdejšího zemského hlavního města Moravy jak v rámci Rakouska-Uherska, tak pozdějšího Československa," píše se ve zdůvodnění vyhlášky.

Ministerstvo kultury vyhlásilo ve Znojmě novou památkovou zónu. Ilustrační foto
Nová památková zóna ve Znojmě: výhody ale i nutnost razítka navíc

Omezení ale nebude platit pro všechny stejně. Podle množství památek a architektonických skvostů je zóna rozdělená do čtyř oblastí. V té nejcennější je podle památkářů nutné zachovat architektonickou strukturu a historické hodnoty při veškerých úpravách prostranství, domů i stromů. „Nelze akceptovat likvidaci například pavlačových dvorních křídel, bývalých pasáží, ateliérů, kin, divadel, především je-li možná jejich potenciální konverze směrem k obecně prospěšné funkci," uvádí za příklad ministerstvo. V nejméně striktní oblasti je pak zapotřebí pouze sledovat vliv úprav na okolí a vyvarovat se jejich negativnímu dopadu.

Nová památková zóna začne v Brně platit v druhé polovině února.Pro zvětšení mapy klikněte.Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Proti opatření se ohradily například městské části Brno-střed nebo Královo Pole, s nevůlí se vyhláška setkala také u některých obyvatel či firem. „Památková péče je v tomto případě nadměrná, a tím nesmyslně uvaluje nové povinnosti na tisíce dotčených osob a iracionálně zvyšuje administrativní zátěž orgánu památkové péče," namítá například vedení Brna-středu.

Ministerstvo kultury se brání tím, že je ochrana kulturního dědictví ve veřejném zájmu. „Vlastnictví kromě práv představuje i řadu povinností a jeho výkon nesmí být na úkor ostatních ani na úkor veřejného zájmu. Problematická podoba stavebního řízení v našem státě je zřejmou skutečností, veřejný zájem na ochraně jedinečného a nenahraditelného kulturního dědictví však nemůže rezignovat před složitostí procesního postupu ve stavebním řízení," hájí se a námitky zamítá.

Poliklinika Zahradníkova
Odpor u památkových zón v Brně: Omezení pro vlastníky budov, zaznívá kritika

Status zóny podle památkářů neznemožňuje další stavební vývoj lokalit, což je podle nich možné ukázat na příkladu pražských památkových zón, které již fungují. „Ochranný režim sám o sobě nebrání běžné údržbě nemovitostí či operativnímu řešení náhlých havarijních situací," uklidňuje četné obavy ministerstvo.

Vyhlášku zveřejnilo ministerstvo kultury na svém webu v pátek. Účinnosti nabyde patnáct dnů od zveřejnění.

Podle ministerstva kultury pojme památková zóna urbanisticky i architektonicky nejkvalitnější čtvrtě Brna, stojící v kontrastu k živelně se rozvíjejícím územím jižně od centra a v průmyslovém pásu podél řeky Svitavy. Celé území se dochovalo v autentické podobě a představuje galerii architektury 19. a 20. století od klasicismu přes historismus, secesi, modernu a meziválečný tradicionalismus až po funkcionalismus a další stylové formy.