Vítěze, architekty Michala Palaščáka a Michala Poláše, vybrala odborná porota. „Soutěž měla především prověřit nové dopravní řešení náměstí. Je to špatný dopravní uzel, musíme proto oddělit automobilovou dopravu od hromadné,“ uvedl ředitel Kanceláře města Brna Michal Sedláček. Kancelář soutěž organizovala.

Náměstí čeká rozdělení na dvě poloviny. Jižní část bude sloužit hromadné dopravě, zatímco severní částí budou projíždět auta.

Kromě lepší dopravy počítají autoři i s větší plochou pro zeleň. „Vydlážděný prostor náměstí s přestupním uzlem není zbytečně velký, zato před pivovarem vznikne dvojnásobně větší park, kde budou stromy, které poskytnou stín,“ popsal náměstek brněnského primátora Martin Ander.