Ženy v pozici rektorky jsou v České republice stále výjimkou. Na pozici rektora byla od roku 1990 pouze desítka žen a přibližně 160 mužů. V Brně byla v historii vysokého školství rektorka pouze Alena Štěpánková Veselá, která působila na Janáčkově akademii múzických umění v letech 1990 – 1997. „Věřím, že můj příběh může inspirovat ostatní ženy. Je překvapivé, že i v dnešní době existuje mnoho stereotypů ohledně pohlaví i věku. Univerzita je vzdělávací instituce, přála bych si, abychom šli na poli rovných příležitostí příkladem," uvedla Nerudová.

Nový děkan Provozně-ekonomické fakulty Pavel ŽufanZdroj: Mendelova univerzityNové vedení má i Provozně ekonomická fakulta
Brno - Do nové funkce ve čtvrtek nastoupil také Pavel Žufan, který se stal děkanem Provozně ekonomické fakulty univerzity. Povede ji další čtyři roky. „Mám radost z důvěry senátorů, je to ale také velký závazek k práci pro fakultu. Rozhodně si neužívám pocit velkého vítězství, protože práci děkana beru hlavně jako službu fakultě, nikoliv jako osobní satisfakci. Ta může přijít teprve v případě, že bude odvedená práce hodnocena pozitivně,“ uvedl Žufan.