Projekt vznikl podle historika a iniciátora projektu Pavla Palečka s cílem uchovat starší předměty, které často nemají takovou hodnotu, ale je škoda je vyhodit. „Základní myšlenkou je znovuvyužití předmětů, aby se předešlo náročné recyklaci. Impulsem také bylo, když ředitel  Moravské galerie sháněl pro výstavu gumáky ze Svitu Gottwaldov. A nikde nebyly,“ řekl iniciátor projektu Pavel Paleček.

Nové středisko vystřídá v činnosti zařízení ve Škrobárenské ulici. „Město nechá bývalé sběrné středisko zbourat. Proto se nové otevře ve Francouzské ulici, ačkoliv i tato budova půjde asi za dva roky k zemi. Na jejím místě však vznikne nová výstavba, v jejichž nebytových prostorách bude sběrné a poté i nově výdejní místo fungovat,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík.

Retro-Use funguje od roku 2016. „Menší předměty mohou lidé nosit i do Atomového krytu 10-Z na Husově ulici. Odtud si některé věci mohou také odnést domů,“ sdělil Paleček.

Než se k věcem dostanou obyčejní návštěvníci krytu, osloví organizátoři projektu Retro-Use muzea, divadla, nebo spolky, se kterými spolupracují. „Zajímavým předmětem, který našel díky projektu Retro-Use nového majitele, je například meziválečný ručně signovaný set karlovarského porcelánu. Návštěvníci si jej mohou prohlédnout ve vile Stiassni,“ řekl Paleček.

TEREZA KOŠŤÁLOVÁ

Retro-Use sběr
Za dva roky existence zpracovalo středisko třeba:
- 75 tun knih
- 15 tun porcelánu

Otevírací doba sběrného místa na Francouzské 36:
- úterý, čtvrtek, pátek 13-17 hod
- středa, sobota neděle 10-18 hod