Soudce David Raus odůvodnil rozsudek mimo jiné tím, že různé varianty vedení silnice 43 a obchvatu Kuřimi byly, dle soudu, dostatečně prověřené v územní studii. Není proto vadou, že se úředníci a zastupitelé dále nezabývali jinými možnostmi, kudy by silnice vedla. Právě na to kritici upozorňují.

Jejich advokát z kanceláře Frank Bold Advokáti Pavel Černý je však přesvědčený, že územní studie má řadu chyb. „Je možné, že někteří z navrhovatelů budou chtít podat kasační stížnost,“ sdělil Deníku Rovnost.

S trasou přes Bystrc nesouhlasí představitelé Moravan, Malhostovic, Troubska, Nebovid, Skaličky a Všechovic, kteří se přidali k žalobě. „Vnímám rozhodnutí soudu tak, že vše nebylo projednáno, jak by mělo být. Soud mohl vzít víc v potaz okolní obce,“ řekla starostka Troubska Markéta Bobčíková. Zda se obec odvolá, zatím nedokázala říci.

Žaloba:

proti aktualizaci krajských zásad územního rozvoje

kritika postupu kraje při posouzení variant trasy silnice 43

společně od 17 navrhovatelů včetně 6 obcí

první projednání na Krajském soudu v Brně ve čtvrtek

vynesení rozsudku v úterý

Kritici poukazují na to, že schválené zavedení dopravy do brněnských Bosonoh, Bystrce a Kníniček negativně ovlivní životy desítek tisíc Brňanů. Odpůrci bystrcké varianty prosazují silnici 43 ve variantě, která vede okolo Brna dál na západ. Poslouží podle nich jako plnohodnotný obchvat Brna a také dalších měst na trase, třeba Kuřimi.

Aktualizaci zásad územního rozvoje schvalovali loni na podzim zastupitelé Jihomoravského kraje. Rozhodli pro variantu 43 v silniční variantě právě přes Bystrc. „Jsme přesvědčeni, že výsledek soudu je správný a těší nás. Všechno bylo v pořádku. A proto senát krajského soudu rozhodl správně,“ řekl krajský radní pro územní plánování Martin Maleček. Odvolání žalobců je podle něj téměř jisté.

Kromě projednávané žaloby mířila proti aktualizaci zásad územního rozvoje i druhá. Podali ji společně představitelé obcí Ostopovice a Jinačovice. I jejich cílem byla část zásad zrušit, aby nebylo nadále platné schválené vedení trasy silnice 43. Ani oni neuspěli.