Vytvoří konsorcium s podílem města a soukromého sektoru. „Nový subjekt bude mít jasně dané podmínky toho, co chce město, aby tam vyrostlo. Tohle je cesta, kudy by se mělo město ubírat při rozvoji brněnského Bronxu a opuštěných továren v centru,“ uvedl brněnský radní Filip Chvátal.

Ve čtvrti mají po rekonstrukci části teplárenské infrastruktury vzniknout tři objekty pro sdílenou práci, kulturu a kreativní scénu. „Na základě plánu vytvoříme dostatečně atraktivní a silný koncept chytré čtvrti, schopný zaujmout potenciální uživatele,“ řekl Martin Krupauer z architektonického studia A8000.

Srdcem nové čtvrti se stane část areálu brněnských tepláren a okolí, kde jsou momentálně nevyužívané brownfieldy. „Do budoucna nemá sloužit pro teplárenství. Oblast se přemění v nízkoenergetickou čtvrť šetrně hospodařící s vodou," přiblížil náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Na přelomu května a června zaznamenalo území Špitálky dva důležité kroky k budoucí transformaci. „Prvním bylo zpracování územní studie s cílem navrhnout změny funkčního a prostorového uspořádání v širším řešeném území především v lokalitách brownfieldů. Umožní jejich přeměnu v územním plánu na oblasti se smíšenou zástavbou," nastínil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Současně s územní studií vznikl takzvaný Master plán, který řeší pouze dva a půl hektaru velké území budoucí čtvrti patřící nyní brněnským teplárnám. Pracovníci studia A8000 ho městu předali na konci května. „Cílem bylo nalézt pro západní část areálu nové využití, které vtiskne Špitálce charakter městské čtvrti, kde budou lidé pohodlně žít, pracovat a trávit svůj volný čas," doplnil Poňuchálek.

V tomto území navrhl plán zachovat původní chladící věž a přeměnit ji na společenský objekt. Vzniknou tam sdílené pracovní prostory nebo velký kulturní sál jako pražské Fórum Karlín. Na vrcholu věže počítá s vyhlídkou na celé město.