Podrobnosti projektu nedávno projednávali brněnští radní. „Investor se totiž obrátil na město s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby," vysvětlil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Podle dokumentů projednávaných radními mají být ve dvojici budov na severní straně kanceláře nebo obchody. Další čtyři objekty pak nabídnou dohromady 392 bytů o různých velikostech a dispozicích. „Nezastavěná plocha poslouží jako veřejné prostranství se zelení, obchody, restauracemi, kavárnami a venkovním mobiliářem," přiblížil Poňuchálek.

Zástupci developera, firmy Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, nechtěli další podrobnosti k projektu plánovaného nedaleko Ústředního hřbitovu ani možné termíny stavby sdělovat. „Městští radní nám pouze schválili záměr, který vyplývá z územního plánu. Máme před sebou ještě dlouhou cestu. Doposud jsme nepožádali ani o územní souhlas," vysvětlil za investora Aleš Piro.

Brněnští radní požadují u projektu několik záruk, které budou součástí plánovací smlouvy. Velký důraz kladou na vybudování potřebné infrastruktury, třeba vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení nebo chodníků. „Další podmínkou je umístění akumulačních nádrží pro dešťovou vodu ke každé budově. Zachycená voda se poté využije na zálivku nebo se odvede do retenční nádrže,“ přiblížil radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Fotogalerie: Bohunická ulice je po rekonstrukci kanalizace a vodovodu

Developer musí podle radních také vysadit stromovou alej podél Dlouhé ulice, udělat vsakovací opatření a ploché střechy pokrýt porostlou zelení. „V neposlední řadě odvede městu investiční příspěvek, za který se postaví mateřská škola pro místní děti,“ doplnil Chvátal.

Kromě plochy ležící jihovýchodně od křižovatky Jihlavské a Dlouhé se úprav v budoucnu dočká také samotná Jihlavská ulice. V úseku mezi Vídeňskou a dálničním přivaděčem na D1 se má rozšířit o jeden pruh v každém směru. „Důvodem jsou její kapacitní limity a předpokládaný rozvoj území, který zahrnuje investici u křižovatky s Dlouhou nebo případnou výstavbu na Červeném kopci, ve spádové oblasti této sběrné komunikace," vysvětlil Poňuchálek.

Koordinace výstavby s plánovaným rozšířením Jihlavské je další podmínkou ze strany města pro investora. Termíny úprav ulice, která je krajskou silnicí II/602, nejsou v tuto chvíli známé, protože je musí zástupci města nejprve dohodnout s Jihomoravským krajem.