Zatím co je centrum uzavřené, pracují radní městské části na detailech jeho fungování. Otevření totiž zatím překazil koronavirus. K čemu poté bude sloužit?

„Připravujeme podmínky, za kterých budou místní spolky i veřejnost prostory užívat. Neziskovým spolkům a organizacím, které v Novém Lískovci působí, nabídneme jednou v měsíci možnost využít klubovnu pro schůzku zdarma,“ přiblížila starostka městské části Jana Drápalová.

Na otevření centra se už těší Andrea Dostálová. „Snad už brzy bude možnost zde uspořádat nějakou zajímavou akci,“ řekla.

Kromě besed a dalších kulturních akcí se návštěvníci centra můžou těšit i na posezení u kávy. „Pokud to vládní nařízení umožní, kavárna by mohla otevřít začátkem února,“ doplnila starostka Drápalová.

Ve fázi příprav je i proměna prostranství před centrem, aby jeho návštěvníci měli kde zaparkovat. V budoucnu se zde lidé potkají i na farmářských a vánočních trzích.