V institutu CEITEC vyškolili dvacet dobrovolníků, kteří mohou na analýze vzorků pracovat. Dalších sto lidí se přihlásilo jako dobrovolníci, kteří můžou případně rozšířit laboratorní tým nebo pomoci s administrativou. „V tuto chvíli mohou naši zaměstnanci vypomoci v nemocničních laboratořích. Samotné testování přímo v CEITECU může začít nejdřív za týden, až nám přijdou příslušné chemikálie a my ověříme, že vše funguje, jak má,“ sdělil Boris Tichý, vedoucí sdílené laboratoře Genomiky, který testování v CEITECU koordinuje.

Doplnil, že vědecké laboratoře jsou v tuto chvíli spíše zálohové pro případ, že by se výrazně zvýšily počty lidí, kteří se budou testovat.

Výzkumné laboratoře budou pouze testovat vzorky dodané nemocnicemi, které zajišťují kvalifikované odběry od lidí s příznaky onemocnění koronavirem. Laboratoře nebudou přímo odebírat vzorky od obyvatel.

Online reportáž