Soutěžící navrhnou veřejný prostor, který bude na žádost kanceláře architekta odpovídat charakteru Masarykovy čtvrti. „Chceme úpravu náměstí i dostavbu přilehlého bývalého vojenského areálu v Lerchově ulici citlivě zapojit do čtvrti a nenarušit její ráz,“ řekl za kancelář architekt David Zajíček.

Radní mají k návrhu soutěže pár připomínek, ty zaslali kanceláři. „Požadujeme třeba, aby soutěžící vycházeli z dopravního řešení, které už dříve navrhovala městská část,“ uvedl radní Brna-středu pro výstavbu a územní plánování Petr Bořecký.

Dále požadují, aby v týmech soutěžících byli konkrétní odborníci. „Musí mezi nimi být zahradní a dopravní architekt," sdělil Bořecký.

Místní jsou dlouhodobě proti záměrům kanceláře městského architekta. „Nesouhlasíme s výstavbou bytů. Bytovou otázku může Brno řešit jinde, tato lokalita je příliš cenná,“ řekl předseda Občanského sdružení Masarykova čtvrť Michal Závodský.

IVA KOVAČIČOVÁ
OLDŘICH HALUZA