Pacientům poslouží nové elektrické zvedáky, přístroje pro nácvik chůze, které jim pomáhají znovu dosáhnout stability a oživení návyků nutných pro pohyb. Nemocnice koupila také motodlahy nebo ultrazvuk, lůžka a antidekubitní matrace, které zabraňují proleženinám.

Přístroje za necelých třiadvacet milionů korun zamířily na kliniku tělovýchovného lékařství a rehabilitace a na doléčovací a rehabilitační oddělení. „Získali jsme pestrou škálu rehabilitačních přístrojů, které umožňují pacientům zlepšit pohybové, koordinační, smyslové a sebeobslušné schopnosti," sdělila primářka Doléčovacího a rehabilitačního oddělení Marcela Nováková.

Přednosta kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace Petr Dobšák dodal, že přístroje zlepší život lidem po nehodách, úrazech, ale například i po cévních mozkových příhodách. „Nemocnice se také musí připravit, že nároky na rehabilitační péči stoupají, protože obyvatelstvo stárne," poznamenal.