Na první pohled se neliší od okolních ploch. Stejně jako mnohé další tvoří pozemky zemědělské lány s ornou půdou. V brněnských Tuřanech jich má několik získat nové využití pro zahrádkaření. Změna podle předpokladů zajistí potřebnou různorodost krajiny. Plánovaný vznik nových míst je jedním z výsledků spolupráce mezi zástupci města a zahrádkáři. Těm ale vadí rušení jiných ploch v Brně.

Na nová zahrádkářská místa momentálně úředníci zpracovávají studii proveditelnosti. „Následuje investiční záměr, pak výsadba větrolamu, oplocení, vytvoření zázemí. Území se musí rozparcelovat a musí se připravit nájemní smlouvy,“ řekl městský radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal.

Lokality podle předsedkyně brněnských zahrádkářů Heleny Vařejkové nabízejí pro pěstování vhodné podmínky. „Dnes jsou tam většinou lány. Je ale nutné provést i některá protierozní opatření a vybudovat zahrádkářům zázemí. Výprava na zahradu na kraj Brna k letišti totiž není totéž, jako si odběhnout z domu navečer zalít rajčata v sousedství,“ vysvětlila Vařejková. Současně také ale upozornila, že návrh nového územního plánu zároveň počítá se zrušením sto třicet hektarů ve stávajících zahrádkářských osadách.

VE ČTYŘECH LOKALITÁCH

Nové zahrádky mají vzniknout na čtyřech místech. „První se nachází za Dvorska u bývalého zemědělského družstva. Druhá napravo před Dvorska, kde se nám jejich vytvoření nezdá. Lokalitu navrhla kancelář městského architekta. Další je u solární elektrárny, tam navážou na současné zahrádky. Stejně tak vzniknou vedle už existujících i v Brněnských Ivanovicích,“ upřesnil tuřanský starosta Radomír Vondra.

Kromě druhé oblasti navrhli zbylé zástupci městské části. Plochy pro zahrádky před a za Dvorska jsou už v upraveném návrhu nového územního plánu vyznačené. Další dvě plánují podle Chvátala do plánu doplnit. Všechny čtyři plochy se nachází na pozemcích v majetku města.

Využití orné půdy pro účely zahrádkaření je podle odborníka Viléma Jurka z neziskové organizace Rezekvítek vykročením správným směrem. Instituce se zabývá ochranou přírody. „Orná půda je u nás často ve velice špatném stavu. Při přeměně ale nesmí vzniknout příliš zpevněných ploch. Nanejvýš okolo deseti procent. Převažovat musí nezastavěné plochy,“ připomněl Jurek.

RÁJ PRO PTÁKY NEBO HMYZ

U zahrádek vyzdvihl jejich biodiverzitu, ochlazování okolí, zadržování vody nebo třeba samozásobitelství pěstitelů. „V zahrádkářských koloniích se obvykle nachází víc stromů, zeleň je tam intenzivnější než na prostranstvích. Často jsou rájem pro ptáky, hmyz nebo i rostliny,“ podotkl Jurek.

Nové zahrádkářské plochy považují zástupci zahrádkářů za nedostatečnou náhradu za rušená místa. „Všechny lokality v Tuřanech představují dohromady asi sedmnáct hektarů nových zahrádek, územní plán ale navrhuje zrušit zhruba sto třicet hektarů v zahrádkářských osadách, které máme v našem územním sdružení. Bez komentáře,“ kritizovala Vařejková.

V návrhu nového plánu představitelé města kromě nově navržených tuřanských lokalit vymezili oblasti, ve kterých potvrzují stávající využívání zahrádkáři. „Například v Brněnských Ivanovicích, v Černovicích ve Vinohradské ulici, Slatince nebo Řečkovicích,“ vyjmenovala Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu.

NESOUHLAS KVŮLI PROTIPOVODŇOVÝM OPATŘENÍM

Zahrádkáři dlouhodobě nesouhlasí s rušením zahrádek kvůli výstavbě protipovodňových opatření. „Je to rozporuplné téma o tom, jaká činnost může existovat v záplavových územích především řek Svratky a Svitavy. Jsou to rozsáhlá území, kde se dosud tradičně zahrádkaří v úrodných nivách řek. Jedná se o Žabovřeské louky, Jundrov, Štýřice, Černovice, Komárov nebo místa u potoku Leskava,“ poznamenala Vařejková.

Výstavba protipovodňových opatření se podle Dudkové v návrhu nového plánu dotkne části zahrádek v Jundrově a Maloměřicích. „U Brněnské přehrady se pak některé plochy mění na rekreační využití,“ zmínila Dudková.

Kde v Tuřanech?

- První zahrádkářská místa za čtvrtí Dvorska u bývalého zemědělského družstva.

- Druhá před Dvorska po pravé straně.

- Třetí u solární elektrárny nedaleko vjezdu do Tuřan.

- Čtvrtá ve čtvrti Brněnské Ivanovice nedaleko dálnice D1.