Budoucí děkan se věnuje především oblasti financí ve velkých podnicích, bankovnictví nebo kapitálovým trhům. Nejprve v nové pozici plánuje dokončit započaté změny a nápravná opatření v doktorském programu Economics and Management. „Jsem přesvědčený o tom, že naše fakulta nabízí vzdělání, nikoliv tituly. Základem postgraduálního studia je tvůrčí činnost doktorských studentů vyžadující poměrně vysoké finanční náklady i vysoké nároky na čas školitelů. Budu proto podporovat individuální přístup při výběru talentovaných studentů i při sestavování jejich individuálních studijních plánů,“ uvedl Kapounek.

Budova brněnské Mendelovy univerzity v Zemědělské ulici v Brně.
Problém pro Mendelovu univerzitu v Brně: úřad jí odebral doktorské akreditace

K volbě se vyjádřil také současný rektor Mendelovy Univerzity Jan Mareš, který novému děkanovi popřál především odhodlání a kuráž. „Docentu Kapounkovi blahopřeji a v roli děkana mu přeji především dostatek elánu a vytrvalosti. Pevně věřím, že jako nový děkan dokončí započaté změny k lepšímu a pomůže v dohledné době očistit dobré jméno Provozně ekonomické fakulty. Jménem vedení celé univerzity samozřejmě nabízím, ale i očekávám úzkou spolupráci,“ sdělil rektor.

Na Provozně ekonomické fakultě nyní studuje více než tři tisíce studentů. Za dobu své více než šedesátileté doby svého fungování fakultu vystudovalo přibližně dvacet tisíc studentů.