Do provozu jej uvedli po dvou letech příprav. Poslouží například pro výzkum příčin porušování materiálů, vývoj nových materiálů a objasnění vztahu mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturou. „Mikroskop dosahuje atomového rozlišení, má mimořádně rychlý a přesný detektor lokálního chemického složení a disponuje v České republice unikátním vybavením pro elektronovou holografii," přiblížil za ústav Jan Klusák.

Vědci z Ústavu fyziky materiálů Akademie věd stáli už v minulosti u zajímavých objevů, k nimž jim tehdy pomohl první transmisní elektronový mikroskop, který se ústavu podařilo získat. „Brno je nyní nejenom centrem světových výrobců elektronových mikroskopů, ale i centrem jejich špičkových uživatelů pro materiálový výzkum,“ sdělil ředitel ústavu Ludvík Kunz.

Ruska Sofia Križan žije v Brně a učí češtinu cizince, kteří chtějí studovat na místních univerzitách.
Zájem cizinců o studium v Brně je velký, říká Ruska, která je učí česky

Dodavatelem mikroskopu je firma Thermo Fischer Scientific. V minulém roce zapůjčila k výzkumu nový elektronový mikroskop i vědcům z institutu Ceitec brněnského Vysokého učení technického. „Tento konkrétní mikroskop se obzvlášť hodí pro takzvanou in-situ elektronovou mikroskopii, během níž je přímo v mikroskopu pozorována reakce vzorku na určitý stimul, což může být například teplo, tok plynu nebo vnější elektrické a magnetické pole,” vysvětlil nedávno manažer výzkumu a vývoje Thermo Fisher Tomáš Vystavěl.