Přeměna prostranství je zásadně spojená s oslavami dvoustého výročí Gregora Johanna Mendela, které představitelé města plánují oslavit v červenci příštího roku. „Jeho modernizace bude velkým impulzem pro tuto část města s plnohodnotným veřejným prostorem se stromy a bezbariérovými zastávkami. Vysadí se také nové stromy a luční trávníky v prostoru točny tramvají, které rozdělí neosobní prostranství na menší části a pomohou jim dodat přívětivější atmosféru,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Na Mendlově náměstí se při rekonstrukci upraví organizace městské hromadné dopravy. Zastávky trolejbusů jedoucích do Pisárek se posunou blíž k pivovaru. V opačném směru přijedou vozy po Veletržní ulici a zastaví na straně u prodejny Albert. První tam mají směřovat už letos na podzim. Zruší se průjezd autobusů a trolejbusů přes tramvajovou trať. Soupravy linky 1 už nezastaví nekomfortně na silničním přejezdu, v opačném směru skončí stání v zatáčce. Všechna nástupiště budou nově bezbariérová.

Centrální červená plocha naváže svou barvou na cihly klášterní zdi a sousední baziliku Nanebevzetí Panny Marie. „Díky kruhovému tvaru bude centrální část plochy viditelná a pochopitelná ze všech úhlů. Kruh na rozdíl od lineárních obrazců, jako jsou čtverec nebo obdélník, neupřednostňuje žádný směr. Lidé se tak na náměstí mohou pohybovat kterýmkoliv směrem,“ nastínila architektka Šárka Kubínová z ateliéru Chybik+Kristof.

V současnosti řada Brňanů vnímá Mendlovo náměstí pouze jako přestupní uzel, kde tráví co nejméně času. „Není to prostor, kam bychom si s kamarádkou šly po domluvě cíleně sednout a probrat aktuální věci. Jediné přívětivé místo je tam kavárna Plovárna," řekla Brňanka Klára Juhasová.

Funkční veřejný prostor

Architekti si při přeměně prostranství dali za cíl udělat z něho funkční veřejný prostor. Uprostřed nabídne místo pro odpočinek i kulturu. „Jde o mezinárodně významné místo, nemá sloužit pouze jako dopravní uzel. Mendlovo náměstí má být důstojné, reprezentativní a přívětivé k lidem,“ poznamenal architekt Michal Palaščák. Právě on je autorem vítězného návrhu v soutěži na kompletní přeměnu náměstí. Palaščákem navržené úpravy, které zásadně usměrní hlavně dopravu, jsou ale otázkou spíše desítek let.

Loni na jaře proto přišli pracovníci kanceláře městského architekta s návrhem dílčích úprav prostoru. Jeho součástí byla změna dopravního řešení náměstí ve prospěch cestujících a návštěvníků. „Navrhli jsme zároveň i redukci vizuálního smogu sloučením trakčních stožárů s veřejným osvětlením, sjednocením zastávkových přístřešků a mobiliáře,“ sdělil vedoucí oddělení veřejného prostoru kanceláře David Zajíček.

Představitelé města v současnosti počítají s náklady na rekonstrukci prostranství ve výši 155 milionů korun. Podle radního pro investice Davida Grunda není tato částka definitivní. „Pro finální částku je rozhodující jak projekt, tak aktuální vývoj cen na trhu. Momentálně jsme v povolovacím řízení staveb a pracuje se na prováděcí dokumentaci, z níž vzejdou jednotkové ceny, a tudíž i celková částka,“ vysvětlil Grund.

V oblasti momentálně vyměňují pracovníci Tepláren Brno parovody za horkovody. Aktuálně pracují konkrétně před areálem veletrhů. Zároveň tam dělníci rekonstruují vodovod a kanalizaci. Zřejmě ve druhé polovině října se práce přesunou přímo na Mendlovo náměstí, kde opraví kanalizaci, vodovod a plynovod.