Park zabere současný těžební prostor černovické pískovny a blízké okolí. „Bude se jednat o park ve stylu nové divočiny. Zásadní je, aby tam nadále pokračovala těžba, která umožňuje výskyt ptáků,“ uvedl předseda jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Jan Sychra.

Soutěž vyhlásí představitelé města asi v červenci, výsledky se Brňané dozví předběžně v listopadu. „Změna se bude dít postupně. Je to záležitost příštích deseti, dvaceti, možná třiceti let. Některá místa se ale mohou přeměnit hned,“ řekl primátorčin náměstek Petr Hladík.

Doplnil, že výsledek soutěže může zástupcům města posloužit v budoucnu jako podklad při jednáních s Baňských úřadech ve věci plánu rekultivace oblasti po skončení těžby v pískovně.

Část parku poslouží jako veřejný prostor pro Brňany, kteří v něm mohou třeba sportovat nebo relaxovat. Jiné části území zároveň zůstanou ponechané divočině, útočiště tam najdou ohrožení opeřenci.

O vzniku parku vědí soukromí majitelé pozemků v lokalitě. „Pokud v jeho části vznikne městská zeleň s lavičkami, je to pro nás přijatelné řešení,“ sdělil jejich zástupce Lukáš Málek.

Pro urbanisticko-krajinářskou soutěž jmenovali ve středu městští radní osmnáctičlennou porotu. „Zasednou v ní zástupci města, kanceláře městského architekta, krajinářů, architektů a dalších odborníků. Porota si samozřejmě může dle potřeby přizvat další znalce v jednotlivých oborech," doplnil radní pro územní rozvoj Filip Chvátal.

Přípravu a organizaci soutěže dostali na starosti pracovníci kanceláře městského architekta. V pátek spustí pro Brňany anketu s možností vyjádřit se k připravovanému zadání soutěže.

V lokalitě Černovická terasa se kromě prostoru určeného pro budoucí park s divočinou nachází také stavební pozemky. Na nich mají vyrůst další průmyslové haly, které doplní ty už existující. Kvůli jejich rozšíření na úkor zeleně v návrhu nového územního plánu Brna se ornitologové obávali o přežití chráněných a ohrožených druhů ptáků a podali v roli zástupce veřejnosti námitku.

Černovická terasa je spolu Hády a Holáseckými jezery na území Brna ornitologicky unikátním místem, kde hnízdí nejvíce zvláště chráněných druhů. „Jenže na rozdíl od nich není tato oblast zákonem chráněná," upozornil už dřív Sychra.