Bílá kniha je autoritativní zpráva, která stanovuje základní parametry a standardy požadované při přeměně lokality. „Dokument poslouží jako závazný podklad při tržních konzultacích a tvrobě zadávacích podmínek. Zároveň z něj bude vycházet navazující projektová dokumentace," sdělil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Už dříve představitelé města představili takzvaný Master plán, který vyjasňuje návrh území modernizované Špitálky. Bílá kniha nyní svého předchůdce doplňuje a rozvíjí tím, že přesně stanovuje podmínky výstavby. Obsahuje i využití inovativních výrobních postupů při přeměně oblasti.

Budoucí podoba chytré čtvrti Špitálka v Brně.
Nová Špitálka: brownfield v Brně promění po vzoru Rotterdamu nebo Glasgow

Současná podoba Bílé knihy nemusí být finální verzí. Odborníci i investoři totiž po zveřejnění dokumentu mohou poskytnout zpětnou vazbu, podle které lze dokument dále zpřesňovat a upravovat.Tvůrci se při přípravě Bílé knihy snažili zaměřit i na sebemenší detaily. „Výsledné kapitoly dokumentu se zabývají například veřejným prostorem a střešní krajinou, stínícími prvky, materiály použitými při stavbě anebo systémem chlazení a vytápění," upřesnil Koláčný.

Budoucí podoba chytré čtvrti Špitálka v Brně.
Další krok k proměně Špitálky v chytrou čtvrť: podle Bílé knihy za půl milionu

Současné objekty po rekonstrukci splní úroveň budov s téměř nulovou spotřebou energie. U novostaveb město bude vyžadovat dosažení pasivního standardu, který je ještě přísnější normou. Právě tímto se projekt chytré čtvrti odlišuje od jiných záměrů.

Na přestavbu si zatím Brňané musí počkat. Zakázka na investora, který bude mít přeměnu na starost, vyhlásí zástupci města na začátku příštího roku. Špitálka je v současné chvíli oblastí, kde většina budov chátrá a patří mezi brownfieldy. Lokalita se přitom nachází v těsné blízkosti historického centra a spadá do ochranného pásma městské památkové rezervace.

JAKUB TRUČKA