Novinka nabídne lepší zobrazení a na pacienty bude působit i nižší dávka záření, než jaká byla potřeba dřív. „Jedná se o plně digitalizovaný systém, který zajišťuje možnost z datových úložišť archivované údaje kdykoli v budoucnu znovu získat. To umožní nejen porovnávání nálezů jednotlivých pacientů v čase, ale také další zpracování obrazu," poznamenal Němec. Všechna ukládaná data využije centrum i pro výzkumnou činnost.

Přístroj umožní také vyšetření stěny věnčitých tepen zevnitř a počítání míry jejich zúžení. Zařízení umožní vyšetřit až patnáct pacientů denně.

Angiolinka stála přes osmnáct milionů korun. „Většinu peněz jsme získali z evropských dotací. Další necelé dva miliony jsme zaplatili za stavební úpravy sálu, kde se přístroj nachází. Jsou tam například nové podlahy a stěny, aby bylo jednodušší je čistit," doplnil náměstek pro ekonomiku Pavel Baláš.