Hlavním účelem stavby terminálu je napojení nové železniční stanice ve Starém Lískovci, která funguje od prosince, na systém městské hromadné dopravy. „Terminál bychom tady uvítali snad všichni, když už máme železniční zastávku. Mluví se o něm tak dlouho. Trochu se ale obávám, kdy vznikne. Když vidím, kolik je v poslední době naslibovaných nových staveb, nevím, čemu věřit," svěřil se v pondělí třeba Filip Prokop.

Kvůli terminálu musí vzniknout nová cesta, jež bude souběžná s ulicí U Leskavy. „Silnice v ulici U Leskavy je stále ve vlastnictví právnických osob, není doposud zkolaudována a předána městu do správy a je také hustě obestavěna zástavbou rodinných a bytových domů. Využití pro vedení linek hromadné dopravy proto není v dlouhodobém horizontu vhodné," uvedl v dokumentu jeho zpracovatel Petr Mynář.

Podle starosty Starého Lískovce Vladana Krásného se nyní nová silnice projektuje. „Měla by vést k zastávce zezadu, což je pro nás dost důležité. Nechceme totiž, aby všechna městská hromadná doprava jezdila přes naše sídliště," zmínil. Na nový terminál by mělo zajíždět 160 trolejbusů a šedesát autobusů hromadné dopravy denně.

Stavbu nového terminálu provází problém s pozemky, které město Brno stále nemá vykoupené. „U majetkoprávní přípravy nyní vedeme jednání s posledními dvěma vlastníky. Předpokládáme brzké uzavření dohody," sdělila mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

Představitelé městské firmy už mají pravomocné společné povolení na kompenzační úpravy. Stavba se nachází v záplavovém území a terminál bude tvořit bariéru pro rozliv potoku Leskava. „Nyní aktualizujeme stanoviska a vyjádření dotčených stran. Předpokládáme, že je budeme mít kompletní ještě v dubnu," oznámila Navrátilová.

V místě kromě terminálu vznikne také parkoviště, chodníky a nástupiště. „Pokud by se nic nezadrhlo, což nelze zaručit, mohly by letos začít přípravné práce a příští rok zahájíme stavbu terminálu," sdělila Anna Dudková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Starosta Krásný už se neodvažuje hádat, kdy stavba začně, nebo kdy bude terminál postavený. „Nezáleží to na nás. Budeme samozřejmě rádi, když to bude co nejdříve, ale veškerou investici řeší město Brno," řekl.

Nová železniční zastávka je podle něj využívaná už nyní. Vlaky tam zastavují zhruba každé dvě hodiny, v budoucnu se má počet spojů navýšit. „Je reálné, že s terminálem bude ještě více, ale záleží, jak komfortní to pro ně bude. Pokud lidé vystoupí tady na zastávce a dostanou se pohodlně do nemocnice, do kampusu a kamkoliv na západní části Brna, tak věřím, že bude hojně používaná," myslí si Krásný.

MICHAL HRABAL

JAKUB TRUČKA