Porotci na něm ocenili hlavně kultivovanost a citlivost ve vztahu ke stávající kompozici pohřebiště. „Vstupní objekt vhodně odděluje prostor před hřbitovem od jeho provozu. Do Vídeňské ulice pak vytváří příjemný klidový prostor odcloněný alejí od uličního ruchu,“ řekl městský architekt Michal Sedláček, který byl členem poroty.

Vítězný návrh počítá se třemi etapami proměny prostoru. Nejdřív se zaměří na předprostor mezi zastávkami Ústřední hřbitov a obřadní síní. Vznikne tam nová vstupní budova se zázemím pro prodejce květin, svíček a dalších hřbitovních věcí nebo kameníky. „Bude lehce zapuštěná, aby byla vidět dominanta Fuchsovy obřadní síně. Zároveň kompletně vyměníme povrchy, má tam vzniknout i malá vodní plocha," přiblížil primátorčin náměstek Petr Hladík.

Zlaté předměty vystavené na Špilberku.
Blyštivé zlato na brněnském Špilberku: velký náramek ukážou lidem vůbec poprvé

V dalších dvou etapách se dělníci zaměří na administrativní zázemí Správy hřbitovů a sklady a prostory pro její techniku. Navrženy jsou dvě odstavné a parkovací plochy pro zaměstnance a veřejnost, nové objekty pro vozový park, zázemí zaměstnanců a sklady technického provozu. Cílem je oddělit provoz hřbitova od návštěv, včetně smutečních obřadů, zlepšit prostředí pro zaměstnance a přesunout ředitelství z Renneské třídy.

Výsledky soutěže
1. cena: Refuel
2. cena: Menšík Skrušný spol. s r.o.
3. cena: F POINT a Jan Javůrek

Do architektonické soutěže uspořádané pracovníky kanceláře městského architekta se se svými návrhy přihlásilo pět týmů. Na druhém místě skončil ateliér Menšík Skrušný, třetí nejlepší bylo pojetí architekta Jana Javůrka a F POINT. Výběr poroty z poloviny října ve středu schválili brněnští radní.

Při hodnocení návrhů porota vydala doporučení zadavateli i oceněným architektům. „Konkrétně omezit osobní automobilovou dopravu v celém areálu hřbitova na nezbytně nutnou dobu a parkovací stání smutečních hostů řešit na jiném místě,“ upřesnil Hladík.

Noční hlídky Městské policie na Ústředním hřbitově v brně
Na hřbitov za soumraku: brněnští strážníci se připravují na Dušičky, podívejte

Zadavatel zahájí s vítězným ateliérem Refuel jednací řízení, na jehož konci má získat zakázku na zpracování projektové dokumentace. První etapa přeměny prostoru hlavního vstupu na Ústřední hřbitov začne zřejmě v roce 2024.

Veškeré soutěžní návrhy uvidí lidé na veřejné výstavě v Urban centru na Staré radnici. Bude se konat od poloviny prosince do konce ledna příštího roku.