Ošívají se v lavicích, občas zlobí své učitele. Ve výuce se totiž nudí a ztrácí pozornost. Problémy ve škole se netýkají jen žáků, kteří se špatně učí. Schovává se za nimi naopak velké nadání. Pomoci znevýhodněným dětem se chystají brněnské školy díky vzdělávacím programům.

V brněnských školních lavicích sedí podle psycholožky Šárky Portešové spousta neidentifikovaných nadaných dětí. V celé republice jich diagnostikovali pouze tisíc, přestože by jich tu má být čtyřicet tisíc. „Ne všichni učitelé je umí rozpoznat. Děti se pak ve škole nudí, což může vést k závažným psychickým problémům,“ sdělila odbornice.

Brněnská poradna pro nadané děti proto vytváří diagnostický nástroj, který pomůže nadané žáky odhalit. „Prověří jejich verbální, numerické a prostorové schopnosti. Zaměří se i na sociální stránku, za kterou se nadání schovává,“ řekla Portešová. Pilotní verzi psychologové spustí v květnu.

Nadané děti v Brně
- počet nadaných dětí v Brně: 213
- mimořádně nadaní: 124
- mýty: jedničkáři, první v odevzdávání písemek
- pravda: rádi se nad problémy zamýšlí, zlobí občas učitele, ve výuce se nudí
- potřebují: vzdělaného mentora, rozvíjení svých silných stránek, ne celkové vzdělávání
- školy pro nadané: Didaktis, ZŠ Úvoz, Křídlovická

Talentované Brňany ve školách nadále podpoří třeba projekt MAP. „Aktivity rozvíjí čtenářskou a matematickou gramotnost. Žáci zavítají i do digitální dílny Fablab či vědeckých laboratoří,“ řekla mluvčí brněnského magistrátu Radka Loukotová.

Nadprůměrným žákům obohacení pomáhá. Extrémně nadaní ale potřebují jiný způsob výuky. „Učitelé by měli rozvíjet jejich nejsilnější stránky. Globální vzdělávání a opakování je pro ně zbytečné. Třeba v matematice jsou mnohem dál. V poradně máme páťáka, který si sám z učebnice řeší příklady pro osmáky,“ přiblížila Portešová.

Nadaným dětem by podle odbornice pomohli vzdělaní mentoři. „Musí odpovídat úrovni dětí. Provede je celým studiem. Klasický asistent jim nepomůže, protože tyto děti jsou chytřejší,“ uvedla.

Nadané děti vzdělávají v základní a mateřské škole Didaktis. „Žákům vytváříme individuální vzdělávací plán. Nastavíme jim cíle, které je dostatečně motivují. Začleňujeme je do běžných tříd, aby byli v kontaktu s vrstevníky. Bývají tam dvě až tři nadané děti,“ uvedl ředitel instituce Richard Jurečka.

Výrazně nadaní se v běžných třídách nemusí cítit dobře. „Prospívají jim třeba speciální třídy, kde je podobný kolektiv. Mezi normálními dětmi bývají outsidery, nerozumí si,“ sdělila Portešová.

Nadaných dětí eviduje brněnský magistrát 213. „Z toho je 124 mimořádně nadaných,“ upřesnil mluvčí Filip Poňuchálek.

Naopak žákům ze sociálně vyloučených oblastí či kulturně odlišných prostředí pomůže zase projekt rovného vzdělávání. Radní jej chtějí spustit v roce 2020.

Znevýhodněné podpoří i některé neziskové organizace. „Zajistí doučování vybraných dětí či učební pomůcky. V mateřských a základních školách zase pomůžou asistenti a koordinátoři. Posílíme i spolupráci s rodiči,“ přiblížil náměstek primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl.