Podle webu majitele komplexu, firmy Šumavská tower, měl být do konce roku zrekonstruovaný celý areál včetně věží. Na budovu A se ale dělníci teprve chystají. „Její rekonstrukce začne v prvním čtvrtletí příštího roku, konec prací odhadujeme na druhou polovinu roku 2021,“ přiblížil za firmu Radovan Šenkyřík.

Už nyní je tak jisté, že opravy v termínu neskončí. „Rekonstrukci areálu máme rozdělenou na etapy. Jakmile máme hotovou jednu, můžeme začít druhou. Žádné zdržení nevidíme,“ prohlásil Šenkyřík.

Obnovu má za sebou jen budova C. Nyní dělníci dokončují úpravy interiéru věže B, její fasádu už vyměnili.

Věže mají i kritiky

Někteří odborníci mají k podobě věží po rekonstrukci výhrady. „Vadí mi sjednocený výraz jejich fasád. Každá dřív měla jedinečné průčelí,“ poznamenal historik architektury Rostislav Koryčánek.

Město do oprav nezasahuje. „Odbor dopravy spolupracoval s investorem pouze v době přípravy projektu,“ oznámila Radka Loukotová z tiskového střediska brněnského magistrátu.

Oldřich Haluza