Kníničská radnice si na podnět místního zastupitelstva nechala zpracovat studii. Zatím leží na stole starosty Martina Žáka. Jestli ji předloží městu a kraji k posouzení, zatím není jisté. Ve čtvrtek nezvedal telefon.

Podle kníničského zastupitele Petra Firbase má studie dvě roviny. „Jedna je samostatný obchvat kolem zoologické zahrady. Nyní lidé projíždějí Kníničkami Ondrovou ulicí po krajské silnici. Dopravní situace je katastrofální. Fasády domů jsou špinavé, nepočítám velký hluk a nebezpečí pro místní,“ zhodnotil Firbas.

Rozruch ale vzbudila další část studie. Podle ní má silnice propojit konec Kníniček s Medlánkami. „Myslíme už dopředu. Lidé z Bystrce nebo Kníniček jezdí za prací nebo do škol do centra města. Ale my je vedeme Kníničskou ulicí přes celé město. To nemá logiku. Náš návrh je maximálně šetrný k životnímu prostředí,“ doplnil Firbas. Podle kníničských plánů se má silnice napojovat na slepou cestu u vědeckého parku Ceitec.

Pro zvětšení klikněte.

Jenže obyvatelé z vedlejšího Komína a Medlánek mají z navrženého propojení obavy. „Nesouhlasíme s navázáním jakékoli další silnice, která by poškodila cenné rekreační území na severu Komína. Trasa necitlivě a razantně protíná oblíbenou výletní oblast. Už nyní jsme zavřeli panelovou silnici, která tudy vedla, kvůli většímu klidu a přírodě. Vjezd je pouze na povolení,“ prohlásila starostka Komína Milada Blatná. Dodala, že ji rada městské části pověřila, aby prosazovala zamítnutí studie Kníniček.

Stejný záporný postoj mají v Medlánkách. Bojí se především napojení na místní Hradeckou ulici. „Přál bych obyvatelům Kníniček krásné a klidné bydlení. Vadí mi ale, že to samé nepřejí oni nám a jejich zastupitelstvo řeší problémy na úkor okolních městských částí. Obávám se zvýšené dopravy v Medlánkách. Lidé zde bydlí, aby měli klid o rušného centra, nyní jim zde povede silnice,“ zhodnotil medlánecký starosta Michal Marek.

Jak Kníničky se studií naloží, zatím není jasné. O propojení se ale mluvilo už v roce 2005. Podle krajského náměstka pro územní rozvoj Martina Malečka ještě nikdo studii na kraj nedoručil. „Obchvat Kníniček máme zkoumat územní studii do listopadu příštího roku. Požadavek na prověření obchvatu vznesl před třemi roky brněnský magistrát,“ vysvětlil Maleček.

Na brněnském magistrátu jsou rovněž z plánů Kníniček rozpačití. „S obchvatem se počítá maximálně kolem zoologické zahrady. Městská část ale nemůže plánovat tranzitní silnice na cizím katastrálním území. Oblast kolem Medláneckého letiště je dlouhodobě chráněna územním plánem jako přírodní a klidová. To budu prosazovat i v novém územním plánu města,“ sdělil náměstek primátora pro územní plánování Martin Ander.

Lidem se protnutí dvou vzdálených městských částí nelíbí především kvůli narušení cenné přírodní oblasti. „Lidé si Brno chválí také kvůli okolní přírodě. Prostor za Medlánky nazýváme zelený klín Brna. Lidé tam najdou například tříhektarovou Syslí rezervaci, přírodní památku Medlánecké kopce nebo nástup do Přírodního parku Baba,“ doplnil náměstek Ander. Letos v zimě lidé území využili pro běžkování.

Zastupitel Firbas se brání, že navrhovaná silnice by vedla tak, že by chráněnou oblast pro sysly nenarušovala. „Dlouhodobě není udržitelné, aby veškerá doprava na východ vedla Kníničskou ulicí. Místní dopravní situaci měl už dávno řešit někdo jiný. Pokud vše dobře půjde, podaří se nám vše realizovat nejdříve za deset let,“ dodal Firbas. Ten se především zabývá trasou plánované D 43.

Podle některých právě navržené propojení předjímá trasu chystané rychlostní silnice. „Iniciativa Kníniček je snahou předjímat výsledky územní studie trasy D43. Jimi prosazovaná varianta s napojením u Ostrovačic totiž odvede z centra Brna méně dopravy, ale zvýší také počet projíždějících automobilů na příjezdu do Brna od Jinačovic. Navrhovaná silnice má za cíl vyhnout se Kníničkám,“ myslí si kuřimský starosta Drago Sukalovský.

U obchvatu Kníniček může vzniknout parkoviště zoo
Brno – Navržený obchvat Kníniček přes Medlánecké letiště velmi nahrává brněnské zoologické zahradě. U obchvatu si představitelé zoo přejí nový vstup s velkým parkovištěm pro návštěvníky.

K výběhům zvířat se mohou snadněji dostat ti, kteří bydlí v severní části města, například obyvatelé Řečkovic nebo Králova Pole. „Ve strategii rozvoje zoologické zahrady s tímto obchvatem počítáme. Je v souladu s generelem, který schválilo brněnské zastupitelstvo před dvanácti lety. Jenže stále narážíme na byrokracii. Snad se nového vstupu dočkají naše děti," sdělil ředitel zahrady Martin Hovorka.

Město nyní pracuje na stavbě parkoviště v ulici Palcary, další s novým vstupem skrz zelenou horou nebo akvárium s žraloky plánuje pod výběhem ledních medvědů.

Zahrada také che postavit směrem k městské části Komín Safari s volným výběhem zvířat. „Kdy to bude, nevíme. Začít detailně plánovat můžeme až po schválení územního plánu. Chystáme také arboretum," sdělil ředitel Hovorka.