Už ve středu se v brněnských chodnících objeví prvních osm kostek, a to v Bratislavské, Hybešově a Plotní ulici před rodnými domy deportovaných lidí.

„Kamenům se jmény obětí se říká Stolpersteiny, což se dá do češtiny přeložit jako kameny, o které zakopnete,“ přiblížil předseda brněnské židovské obce Pavel Fried.

První Stolpersteiny se začaly objevovat nejprve v dlažbě německých měst, kam je jako vzpomínku na umučené Židy, Romy i další oběti nacistické zvůle začal umisťovat umělec Gunter Demnig. Dodnes je jich v dlažbách stovek evropských měst více než třiadvacet tisíc, lidé o ně „zakopnou“ i v Praze, Neratovicích či Třeboni.