Archeologové bádali v prostoru travnaté plochy v místě nynější zastávky trolejbusů Nemocnice Bohunice. „Zachytili dva menší úseky s celkem 61 zahloubenými sídlištními objekty. Podle získaného materiálu, především zlomků keramických nádob, představují tyto objekty pokračování známé osady z počátku mladší doby kamenné, kterou vybudovali nositelé kultury s lineární keramikou, nejstarší zemědělské kultury ve střední Evropě. Tato osada byla z větší části odkryta již při výstavbě sousedního nákupního centra Campus Square a navazujících administrativních budov Campus Science Park,“ upřesnil informace Michal Přichystal z Ústavu archeologické památkové péče.

Vizualizace budoucí podoby Halasova náměstí na brněnském sídlišti Lesná.
Úpravy územního plánu Brna: přestavba Halasova náměstí, bývalé káznice i pekárny

Mezi objevenými objekty převažovaly kůlové jámy. V těchto jámách podle archeologů bývala ukotvená konstrukce domů. „Rozpoznali jsme části dvou takových staveb, oddělených od sebe navzájem stavebními jámami, ze kterých byl brán materiál na úpravu jejich stěn. V okolí jsme pak prozkoumali ještě několik sídlištních jam, u nichž ale nedokážeme přesněji určit původní účel. Našli jsme i jednu zásobní jámu, sloužící nejspíše k uskladnění potravin, především asi obilí," poznamenal Přichystal