Když dosáhne nejmenší vzdálenosti pouhých sto astronomických jednotek od černé díry o hmotnosti čtyř milionů hmotností Slunce, pohybuje se rychlostí až osm tisíc kilometrů za sekundu, tedy téměř 2,7 procenta rychlosti světla. Průlomovou studii čerstvě publikoval časopis Astrophysical Journal.

Černá díra v centru Galaxie není podle vědců izolovaná, ale obklopuje ji jedna z nejhustších hvězdokup, takzvaná nuklearní hvězdokupa. Její centrální část tvoří rychle se pohybující hvězdy, takzvané hvězdy S. Tyto hvězdy mají různou hmotnost a jasnost. „Jedna z nich - hvězda S2 - se chová jako velký člověk sedící před vámi v kině, který vám brání ve výhledu na to, co je důležité,“ řekl hlavní autor nové studie Florian Peissker.

Unikátní dalekohled. Brněnští vědci odpovídají na otázky o vzniku vesmíru.
VIDEO: Brněnští vědci staví unikátní dalekohled. Napoví, jak vznikl vesmír

Pokroky v metodách analýzy i dlouhá doba pozorování za posledních dvacet let umožnily detekovat hvězdu S4716 a potvrdit její nejkratší periodu v délce trvání čtyři roky. Během své dráhy se hvězda vždy zdržuje v blízkosti centrální černé díry, ve vzdálenosti srovnatelné s rozměry Sluneční soustavy.

Nové světlo

Nejkratší vzdálenost dosahuje pouze asi sto astronomických jednotek, což je podle odborníků na astronomické poměry opravdu málo. Skutečnost, že hvězda na stabilní oběžné dráze je tak blízko a obíhá rychle v blízkosti supermasivní černé díry, je pro vědce zcela nečekaná a představuje hranici, které lze dosáhnout tradičními dalekohledy.

Objev navíc vrhá nové světlo na původ a oběžný vývoj rychle se pohybujících hvězd v srdci Mléčné dráhy. „Krátkoperiodická, kompaktní dráha hvězdy S4716 je poměrně záhadná," uvedl astrofyzik z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Michal Zajaček, který se na studii podílel.

Vědci z Mendelovy univerzity učí místní farmáře lépe hospodařit
Poroste na jihu Moravy strom s antibiotikem? Brněnské vědce inspirovala Zambie

Hvězdy podle něj nemohou snadno vznikat tak blízko černé díry. „S4716 musela migrovat dovnitř, například tím, že prošla řadou těsných přiblížení s jinými hvězdami a objekty v hvězdokupě S, což způsobilo, že se její dráha výrazně zmenšila," doplnil Zajaček.

Střed Mléčné dráhy je podle vědců nenahraditelnou laboratoří blízkého okolí supermasivní černé díry.