"Zástupci augustiniánského opatství se na město obrátili s žádostí o poskytnutí dotace na obnovu Mendelova skleníku. Důvodem jsou narůstající náklady vyvolané nepředvídatelným vývojem na stavebním trhu, takže doposud získané finanční prostředky z Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika, ani podpora Jihomoravského kraje nepokryjí celou invstici. Celkové náklady jsou nyní vyčísleny na více než sedmačtyřicet milionů korun, opatství chybí necelých deset milionů," řekl náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Podle náměstka primátorky Tomáše Koláčného projekt, který nese název Odkaz J. G. Mendela vědě, kultuře a lidstvu, jehož hlavním cílem je péče o odkaz otce genetiky, jednoznačně přispěje k propagaci Brna i celého regionu. "Je připomínkou mimořádného úsilí, které Mendel vynaložil při svém vědeckém bádání. Opatství dlouhodobě spolupracuje s dalšími institucemi v oblasti kultury i turismu a usiluje o propagaci Mendelova odkazu. Považuji tedy za velmi důležité, abychom obnovu skleníku, který bude prostorem pro společenská setkánávání, kulturní akce, vzdělávání a šíření Mendelova odkazu, podpořili," uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Stavba ovšem i přes svůj význam chyběla při letošních červencových oslavách dvou set let od Mendelova narození.

Jakmile bude skleník zkolaudovaný, začne opatství ve spolupráci s krajem chystat žádost o zařazení skleníku na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.