Lesy České republiky obnovily soustavu tří vodních nádrží a vytvořily několik nových tůní za bezmála osm a půl milionu korun. „Nejdříve jsme odstranili torza původních nádrží a následně vybudovali nové včetně spodních výpustí a bezpečnostních přelivů,“ uvedl vedoucí správy toků pro povodí Dyje Pavel Hopjan.

Lesníci obnovili nádrže v rámci programu Vracíme vodu lesu, jehož cílem je zadržení vody v krajině a eliminace následků klimatické změny. „Dalším podnětem pro jejich obnovu byla souběžná naučná stezka pro veřejnost a zlepšení životného prostředí pro zvláště chráněné živočišné a rostlinné druhy vázané na vodní prostředí," zdůvodnila mluvčí státních lesů Eva Jouklová.

Výstavba klapkového jezu na Dyji vyjde na bezmála sto osmdesát milionů korun. Hotová má být v listopadu 2025.
VIDEO: Na Dyji postaví klapkový jez. Pomůže zavodnit lužní lesy na Soutoku

K nádržím se lidé dostanou právě po naučné stezce Bučín, která turisty a návštěvníky provede nejkrásnější částí přírodního parku Bobrava s rozsáhlými lesy. „Převažují v nich listnáče, zejména duby, buky či habry," zmínila Jouklová.

V příštím roce zástupci státních lesů plánují na Znojemsku obnovu tří vodních nádrží, letos na jižní Moravě obnovili čtyři nádrže. „Největší naší aktuální vodohospodářskou akcí je stavba klapkového jezu na Dyji a obnova vodního režimu na území evropsky významné lokality Soutok-Podluží," doplnila Jouklová.

Obnovené nádrže:

Omice I:
Zatopená plocha: 1 980 m2
Objem vody, který nádrž pojme: 1 160 m3

Omice II
Zatopená plocha: 3 723 m2
Objem vody, který nádrž pojme: 2 880 m3

Omice III:
Zatopená plocha: 1 723 m2
Objem vody, který nádrž pojme: 1 000 m3