Navzdory třem dosavadním a již hotovým etapám obnovy okolí Staré Ponávky zůstávají některá místa stále značně zanedbaná. Problém má nyní vyřešit studie na jejich revitalizaci, podle dosavadních odhadů chtějí představitelé města poprvé kopnout do země v následujícím roce.

Park u Staré Ponávky v Brně.
Nový park v Brně s dominantou Staré Ponávky: podívejte, jak to tam bude vypadat

Revitalizace Staré Ponávky v Brně

* Obnova parku kolem Škrobárenské ulice zahrne novou zeleň, chodníky nebo místa k odpočinku.
* Cílem je navrácení vody zpět do města, zpřístupnění místa lidem a zlepšení přírodního stavu lokality.
* Navrátit atmosféru klidného parku se dosud povedlo v lokalitě parku Mariacela a soutoku Svratky a Svitavy.
* Na kompletní revitalizaci plánuje město vynaložit až půl miliardy korun.

Projekt se stane součástí iniciativy nazvané Nové parky pro Brno. „Revitalizace Staré Ponávky je jedním ze strategických projektů města. Povrchové úpravy blízké přírodě zpřístupní říčku a její okolí každému. Připravovaná etapa obnovy se týká Kalové a Škrobárenské ulice a Dornychu. Zčásti se plánované úpravy dotknou pozemků patřících společnosti CTP Ponávka Business Park, s níž na proměně spolupracujeme,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Výsledkem má být atraktivní místo s udržovaným korytem říčky a možnostmi k posezení. Využít je mají rovněž sportovci a současně získá funkci ochrany před povodní. „Nová zeleň výrazně pomůže ke zkvalitnění ovzduší, k ochlazení prostor v horkých letních dnech nebo ke zvlhčení vzduchu a snížení prašnosti. Navíc je to skvělá příležitost, jak Brňanům poskytnout prostor, ve kterém svůj volný čas stráví kvalitně,“ podotkl marketingový manažer firmy CTP Ponávka Business Park Jakub Ondroušek.

Firma na vlastní náklady zajistí potřebnou administrativu a na obnově parku se bude podílet i nadále. „Společnost se zavázala, že vypracuje projektovou dokumentaci na své náklady a revitalizaci zároveň podpoří částkou do výše pěti milionů korun. Zbylých pětadvacet milionů uhradí město ze svého rozpočtu. Rozhodli jsme, že tuto částku pošleme Veřejné zeleni města Brna, která stavbu parku o rozloze přibližně dvou hektarů zaštítí. Dle aktuálního stavu příprav bychom do konce letošního roku mohli mít podepsanou smlouvu se zhotovitelem,“ popsal plány primátorčin náměstek Petr Hladík.

Krasová voda má zmírnit tvrdost pitné vody v okolních obcí u Ochozu u Brna.
Z tajné štoly u Ochozi odčerpávají odborníci vodu, může pomoci domácnostem

Na výsledné podobě parku se podíleli také zástupci brněnské městské části Brno-jih. Jejich cílem je především zpřístupnění místa ze všech stran. „Směrem k ulici Dornych povedou dvě lávky. Zatímco jednu najdou lidé v zatáčce u škrobárenských budov s průchodem do Plotní ulice, druhou postaví dělníci zhruba v polovině Dornychu. Povede ze severní strany směrem na jih k cestě pod mostem v Kalové ulici,“ nastínil Deníku Rovnost před časem starosta Brna-jihu Josef Haluza.

Vdechnout dříve zanedbanému okolí říčky Staré Ponávky novou atmosféru se povedlo zatím ve třech úsecích. Dvě fáze zahrnula úprava parku Mariacela, jemuž vybrali název samotní Brňané, třetí pak obnova soutoku Svratky a Svitavy. Aktuálně začínají stavební práce v částech Rybářská stezka a Hodonínská. Souhrnný rozpočet pro všech jedenáct plánovaných etap vyčíslili představitelé města na půl miliardy korun. Na projekt má posléze navázat výstavba nové cyklostezky lemující oblast.