Brněnským vysokoškolákům přednášela nejdříve na témat zodpovědnost za stát a význam národa, po té vyprávěla o svých zkušenostech s etiketou a společenským protokolem nejen na Slovensku, ale i v zahraničí.