Soch vzniklo celkem třináct a spojuje je téma takzvané umělecké pravdy. „Zastřešující téma vychází z Goetheho výroku Báseň a pravda odkazující na vztah mezi vědou a uměním či obecně na střet poetického a mechanického myšlení," uvedl dramaturg letošního ročníku Tomáš Knoflíček.

close Pro zvětšení klikněte. info Zdroj: DENÍK zoom_in Spoludramaturg této netradiční výstavy Libor Novotný zase poukazuje na paradox rozporuplného přístupu k pravdě. „Na jedné straně trváme na tom, že při hledání pravdy není prostor pro subjektivitu a odmítáme jiné než racionální argumenty. Na straně druhé nemáme sílu ani touhu argumenty ověřovat a snadno podléháme instantním řešením. Žijeme v post-faktické době a nehledáme pravdu, nýbrž potvrzení vlastních předsudků," řekl Novotný.

Již zmíněný objekt digitálních hodin vytvořil Helmut Smits z Rotterdamu, instalace má název Shromažďování času. A vzedmutá terénní vlna umělce Kochana nese název Otok. „Původ Otoku autor metaforicky spojuje s přítomností většího počtu lidí, jejichž osobní frustrace a neu-rózy se promítají do tváře města," vysvětlil Novotný.

BALVAN. KOMPOZICE

Z dalších instalací ve městě vyrostla například Kompozice Josefa Mladějovského, Zářič Pavla Karouse či Balvan Oldřicha Moryse. Německý umělec Christof Zwiener zase vyrobil jakési „plíce" u vchodu do krytu civilní obrany v Husově a Nádražní ulici.

Přehlídka Sochy v ulicích vznikla v roce 2008 z podnětu města ve spolupráci s brněnským Domem umění. Záměrem je navrátit výtvarné umění do veřejného prostoru. „Od roku 2009 má přehlídka formu bienále a je projektem kurátorským. Po Rostislavu Koryčánkovi, Karlu Císařovi, Michalu Kolečkovi a Magdaleně Juříkové se letos dramaturgie ujala právě dvojice Knoflíček– Novotný, která v Ostravě založila podobnou akci s názvem Kukačka," uvedla ředitelka Domu umění měs-ta Brna Terezie Petišková.

Sochy v ulicích Brna zůstanou do 28. srpna. Součástí výstavy je mnoho doprovodných akcí, které v říjnu završí debata o tom, jaký má tato přehlídka pro město význam.