„Většina studentů jsou budoucí myslivci a troubení se jim bude v praxi hodit. Stále je potřebné při honech a dalších loveckých akcích,“ řekl jeden z trubačů Matouš Krátký.