Řízení druhé největší univerzity v České republice se rektor Bek ujal už 1. září 2011. Vědec z oboru muzikologie dříve působil na pozici prorektora pro strategii a vnější vztahy. Akademický senát Masarykovy univerzity ho na jaře letošního roku vybral z pěti kandidátů.

„Muzikolog v roli rektora je povinný pečovat o soulad mezi těmi i oněmi součástmi a disciplínami univerzity, soulad, který bych snad označil po Boethiově vzoru pojmem musica universitatis, harmonie univerzity,“ prohlásil Bek ve své inaugurační přednášce.

Inaugurace rektora, která je starou univerzitní tradicí, se konala v aule právnické fakulty. Zúčastnili se jí další čeští a slovenští rektoři vysokých škol, zástupci řady institucí a představitelů kraje a města.